Eisteddfod Genedlaethol 2018 - Caerdydd

GIGS YR WYTHNOS

TOCYNNAU

[WEDI GWERTHU ALLAN] GWENNO • OMALOMA • BITW • PYS MELYN

GWENER 10 AWST

£15 (18+)

 

[WEDI GWERTHU ALLAN] - GERAINT JARMAN • BOB DELYN A'R EBILLION • FFRACAS • EADYTH

SADWRN 11 AWST

£15 (18+)

 

CLWB IFOR BACH, CAERDYDD

DRYSAU 19:30 BOB NOS

Wedi i chi dalu, byddwn yn cadw eich tocynnau a byddent ar gael i chi eu casglu o stondin y Gymdeithas ger yr Eglwys Norwyaidd ar faes yr Eisteddfod, neu ar y drws.

Os archeboch chi eich tocyn cyn Gorffennaf 31, byddwn wedi ei bostio at y cyfeiriad rhowsoch ar yr archeb.

 

Digwyddiadau ar faes yr Eisteddfod

 

Ymestyn y Gymraeg 

Digwyddiad Grŵp Cymunedau Byw 

11am, dydd Gwener, 10fed Awst  

Stondin Cymdeithas yr Iaith (ar bwys yr Eglwys Norwyaidd)

Cyfraniadau gan Radio Beca, Nia Llywelyn, Neil Rowlands (Parallel Cymru) a  Medi James

Rali: Deddf Iaith Wannach? Dim Diolch   

2pm, dydd Gwener, 10fed Awst  

Sainsburys, Bae Caerdydd

Angharad Tomos, Heledd Gwyndaf a Siân Gwenllïan AC

Cyflwyno deiseb genedlaethol dros ddyfodol ysgolion gwledig 

12pm, dydd Sadwrn, 11eg Awst 

Grisiau’r Senedd, Bae Caerdydd 

Ffred Ffransis, Pwyllgor Rhieni ac Athrawon Ysgol Bodffordd, Rhun ap Iorwerth AC 

Cyflwyniad deiseb ar y cyd rhwng Cymdeithas yr Iaith ac Ymgyrchwyr Ysgol Bodffordd 

Ble mae Stondin y Gymdeithas?

Unedau 413-414 ar bwys yr Eglwys Norwyaidd

LLETY YN YSTOD YR WYTHNOS

WEDI GWERTHU ALLAN

Mae'r fflatiau myfyrwyr gyda 5 ystafell yn cynnig llety sy'n addas i bawb, ac mae bob fflat yn cynnwys: 

 • Ystafelloedd en suite gyda gwely dwbl bach 

 • Dillad gwely  

 • Cegin gyda'r holl gyfleusterau  

 • Ardal  cymdeithasu  

 Mae'r safle hefyd yn cynnwys: 

 • Golchdy  

 • Diogelwch 24 awr  

 • Siediau beic  

 • Gofod cymdeithasu   

 

  

 

Leoliad  

Cynhelir llety yr y wythnos yn fflatiau Parc Liberty. Mae Parc Liberty wedi cael ei leoli yng nghanol y ddinas ac felly, cynigir lleoliad delfrydol sy'n agos iawn at: maes Yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd, gigs yr wythnos yng Nghlwb Ifor Bach ac holl atyniadau'r brifddinas.  

Tra bod y lleoliad o fewn pellter cerdded i holl safleoedd pwysig yr wythnos, mae hefyd mewn lleoliad arbennig ar gyfer trafnidiaeth leol sy'n rhedeg rhwng yr ardal a Bae Caerdydd.  

 • Clwb Ifor Bach 0.6m (13 munud yn cerdded) 

 • Canolfan y Mileniwm 1.4m (28 munud yn cerdded) 

 • Gorsaf Trên Caerdydd Canolog - 0.3m (6 munud yn cerdded) 

 • Siop lleol -  0.2m (5 munud) 

 • Tafarn Y Cornwall0.3m (7 munud yn cerdded)

Cost

Does dim un ystafell ar ôl!

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch de@cymdeithas.cymru