Eisteddfod Genedlaethol 2018 - Caerdydd

GIGS YR WYTHNOS

TOCYNNAU AR WERTH NAWR

——

TOCYN WYTHNOS £85

Plis ystyriwch gyfyngiad oed y nosweithiau cyn prynu tocynnau

——

BRYN FÔN • ADWAITH • PLANT DUW

SADWRN 4 AWST

£15 (18+)

 

BREICHIAU HIR • CADNO • HYLL • WIGWAM

SUL 5 AWST

£10 (16+)

 

CANDELAS • HMS MORRIS • PAPUR WAL

LLUN 6 AWST

£10 (16+)

 

YR EIRA • SEROL SEROL • LOS BLANCOS

MAWRTH 7 AWST

£10 (16+)

 

MEIC STEVENS • HEATHER JONES • JAMIE BEVAN 

MERCHER 8 AWST

£15 (18+)

 

LLWYBR LLAETHOG • TŶ GWYDR • ANI GLASS • PASTA HULL

IAU 9 AWST

£10 (18+)

 

GWENNO • OMALOMA • BITW • PYS MELYN

GWENER 10 AWST

£15 (18+)

 

GERAINT JARMAN • BOB DELYN A'R EBILLION • FFRACAS • EADYTH

SADWRN 11 AWST

£15 (18+)

 

CLWB IFOR BACH, CAERDYDD

DRYSAU 19:30 BOB NOS

Bydd tocynnau'n cael eu hanfon atoch chi ymlaen llaw, ond bydd rhaid casglu unrhyw docyn a archebir ar ôl 31 Gorffennaf o'n stondin yn y Bae.

 

LLETY YN YSTOD YR WYTHNOS

AR WERTH NAWR

Gan y bydd Eisteddfod Caerdydd yn un dra wahanol, rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn ni'n cynnig llety ychydig yn wahanol i'r arfer.  

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ein llety ar gyfer yr wythnos yn cael ei ddarparu mewn lleoliad arbennig, yng nghanol y ddinas. Mae'r fflatiau myfyrwyr gyda 5 ystafell yn cynnig llety sy'n addas i bawb, ac mae bob fflat yn cynnwys: 

 • Ystafelloedd en suite gyda gwely dwbl bach 

 • Dillad gwely  

 • Cegin gyda'r holl gyfleusterau  

 • Ardal  cymdeithasu  

 Mae'r safle hefyd yn cynnwys: 

 • Golchdy  

 • Diogelwch 24 awr  

 • Siediau beic  

 • Gofod cymdeithasu   

 

  

 

Leoliad  

Cynhelir llety yr y wythnos yn fflatiau Parc Liberty. Mae Parc Liberty wedi cael ei leoli yng nghanol y ddinas ac felly, cynigir lleoliad delfrydol sy'n agos iawn at: maes Yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd, gigs yr wythnos yng Nghlwb Ifor Bach ac holl atyniadau'r brifddinas.  

Tra bod y lleoliad o fewn pellter cerdded i holl safleoedd pwysig yr wythnos, mae hefyd mewn lleoliad arbennig ar gyfer trafnidiaeth leol sy'n rhedeg rhwng yr ardal a Bae Caerdydd.  

 • Clwb Ifor Bach 0.6m (13 munud yn cerdded) 

 • Canolfan y Mileniwm 1.4m (28 munud yn cerdded) 

 • Gorsaf Trên Caerdydd Canolog - 0.3m (6 munud yn cerdded) 

 • Siop lleol -  0.2m (5 munud) 

 • Tafarn Y Cornwall0.3m (7 munud yn cerdded)

 

Cost

Ydych chi am dreulio'r wythnos gyfan yn y brifddinas? neu ymweld am y penwythnos olaf yn unig? Mae gyda ni ddau opsiwn rhesymol iawn ar gael:  

8 noson (4 Awst – 12 Awst) - £275 

3 noson (9 Awst –12 Awst) - £150 

 

Eisiau aros gyda'ch ffrinidau neu'ch teulu?

Er mwyn archebu ystafell mewn fflat gyda'ch ffrindiau/teulu, e-bostiwch de@cymdeithas.cymru ar ôl archebu a cheisiwn ni sicrhau bod modd i chi fod gyda'i gilydd

Archebu nawr

 

Digwyddiadau ar faes yr Eisteddfod

Taith yr Iaith yn Nhrelluest (Grangetown)

Gyda Jon Gower  

3pm, dydd Sadwrn, 4ydd Awst 

Taith gerdded am hanes yr iaith yn Nhrelluest (Grangetown) sy’n dechrau o stondin Cymdeithas yr Iaith (ar bwys yr Eglwys Norwyaidd) ym Mae Caerdydd gan orffen yn nhafarn y Cornwall, Trelluest (hoff dafarn y diweddar Dr John Davies, Ysgrifennydd cyntaf Cymdeithas yr Iaith)

Y Gymraeg a chynllunio yng Nghymru gyfan

2pm, dydd Llun, 6ed Awst 

Stondin Cymdeithas yr Iaith (ar bwys yr Eglwys Norwyaidd)

Wynfford James ac eraill

Croesawu Ffoaduriaid: Yr hawl i wersi Cymraeg 

2pm, dydd Mawrth, 7fed Awst  

Stondin Cymdeithas yr Iaith (ar bwys yr Eglwys Norwyaidd) 

Matt Spry, Dr Gwennan Higham, George Baptiste o Orllewin Affrica a chyfraniadau gan ddysgwyr eraill o’r gymuned ffoaduriaid

Datganoli Darlledu – ble mae Llywodraeth Cymru? 

3pm, dydd Mercher, 8fed Awst  

(er mwyn sicrhau mynediad dylid cyrraedd prif fynedfa’r Senedd yn brydlon)  

Pabell y Cymdeithasau 2, Y Senedd, Bae Caerdydd 

Euryn Ogwen Williams (awdur adroddiad ar S4C), Ysgrifennydd Cabinet Alun Davies AC ac Angharad Mair 

10 Ysgol Gymraeg Newydd i Gaerdydd 

2pm, dydd Iau, 9fed Awst  

Stondin Cymdeithas yr Iaith (ar bwys yr Eglwys Norwyaidd) 

Aled Roberts, Mabli Jones ac eraill 

Derbyniad Caws a Gwin  

4pm, dydd Iau, 9fed Awst   

Stondin Cymdeithas yr Iaith (ar bwys yr Eglwys Norwyaidd)

Ymestyn y Gymraeg 

Digwyddiad Grŵp Cymunedau Byw 

11am, dydd Gwener, 10fed Awst  

Stondin Cymdeithas yr Iaith (ar bwys yr Eglwys Norwyaidd)

Cyfraniadau gan Radio Beca, Nia Llywelyn, Neil Rowlands (Parallel Cymru) a  Medi James

Rali: Deddf Iaith Wannach? Dim Diolch   

2pm, dydd Gwener, 10fed Awst  

Sainsburys, Bae Caerdydd

Angharad Tomos, Heledd Gwyndaf a Siân Gwenllïan AC

Cyflwyno deiseb genedlaethol dros ddyfodol ysgolion gwledig 

12pm, dydd Sadwrn, 11eg Awst 

Grisiau’r Senedd, Bae Caerdydd 

Ffred Ffransis, Pwyllgor Rhieni ac Athrawon Ysgol Bodffordd, Rhun ap Iorwerth AC 

Cyflwyniad deiseb ar y cyd rhwng Cymdeithas yr Iaith ac Ymgyrchwyr Ysgol Bodffordd