Bethesda

Ail Lawnsiad Cell Celf ym Methesda

Yn mis Tachwedd fe ail lansiwyd Cell Celf ym Methesda. Gofod i ni ddod at ein gilydd, sgwrsio am syniadau dros baned a chacen, rhoi’r byd yn ei le wrth greu celf chwyldroadol wrth gwrs!

Rydym yn creu celf er plesio ein hunain, yn ogystal ar gyfer ymgyrchoed, gigs a gweithredoedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.