Morgannwg Gwent

Cyfarfod Cell Caerdydd

26/06/2012 - 19:00

7yh, Nos Fawrth, 26ain Mehefin
Tafarn Owain Glyndwr

Croeso arbennig i aelodau newydd

Cwis Cell Caerdydd!

14/06/2012 - 19:30

Cwis feistr Geraint Criddle
Sesiwn DJ i ddilyn y cwis gan "Pobl y Twll"

Nos Iau, Mehefin 14 am 7:30

Rocin' Chair, 62-64 Heol y Gadeirlan Is, Glan-yr-afon, Caerdydd, CF11 6LT

Croeso i bawb

Arolwg: perfformiad Cymraeg 'anfoddhaol' cynghorau sir y de

Cyngor Caerdydd yw'r gorau ymysg cynghorau sir de Cymru yn ei gefnogaeth i'r Gymraeg tra bod Merthyr yw'r gwaethaf, yn ôl arolwg a gomisiynwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Rhanbarth Morgannwg-Gwent

Cadeirydd: Wyn Williams
Swyddog Maes: Owen Howell
Rhif Ffôn: 02920 486469

Croeso i Ranbarth Morgannwg Gwent. Mae'r Rhanbarth yn ymestyn o Abertawe i Fynwy ac yn cynnwys 12 cyngor sir. Mae'n gartre i 3 dinas a thros hanner poblogaeth Cymru.

Mae'r Rhanbarth yn cyfarfod bob deufis mewn amryw o leoliadau. Cysyllta fan hyn i gadarnhau'r manylion ac i ychwanegu dy enw at ein rhestr ebost.

Digwyddiadau Morgannwg-Gwent