Morgannwg Gwent

Arolwg: perfformiad Cymraeg 'anfoddhaol' cynghorau sir y de

Cyngor Caerdydd yw'r gorau ymysg cynghorau sir de Cymru yn ei gefnogaeth i'r Gymraeg tra bod Merthyr yw'r gwaethaf, yn ôl arolwg a gomisiynwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Rhanbarth Morgannwg-Gwent

Cadeirydd: Mirain Owen a Steve Blundell

Croeso i Ranbarth Morgannwg-Gwent. Mae'r rhanbarth yn ymestyn o Abertawe i Fynwy ac yn cynnwys 12 cyngor sir. Mae'n gartre i 3 dinas a thros hanner poblogaeth Cymru!

Rydym yn cyfarfod bob deufis fel arfer (dros Zoom ar hyn o bryd). 

Gan fod y rhanbarth yn un eang, mae croeso mawr i chi sefydlu cell er mwyn trafod pethau sy'n fwy perthnasol i chi – gellir gwneud hyn mewn ysgol, coleg neu yn y gymuned. Gall y swyddfa'n ganolog helpu gydag adnoddau, syniadau am weithgareddau, ayyb. 

Digwyddiadau Morgannwg-Gwent