Cyfarfod o'r Grŵp Addysg

04/03/2024 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Addysg dros Zoom am 7.00, nos Lun, 4 Mawrth 2024.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod materion sy'n ymwneud â phob sector o'r byd addysg, mae croeso mawr i chi ymuno â'r grŵp. Ac os nad ydych chi'n siwr, dewch i'r cyfarfod er mwyn gweld beth yw beth!

Un o'r prif bethau sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd yw Deddf Addysg Gymraeg i Bawb.

Cysylltwch i ymuno neu os am wybodaeth ychwanegol.