Is-grwp Technoleg (Dyfodol Digidol)

19/10/2020 - 19:00
Mae hwn yn is-grŵp o'r Grwp Dyfodol Digidol ac yn canolbwyntio ar y Fenter Ddigidol Gymraeg a materion technoleg eraill.
 
Bydd yr Is-grŵp yn cyfarfod dros Zoom am 7pm, nos Lun, 19 Hydref.
 
Os oes efo chi diddordeb yn y maes hwn ac yn awyddus i gyfrannu at y trafodaethau, cysylltwch ac fe anfonwn ni ddolen atoch i chi gael fynychu'r cyfarfod.