Grwp Dyfodol Digidol

19/10/2020 - 19:00
Cynhelir cyfarfod y grŵp dros Zoom am 7pm, nos Lun, 19 Hydref.
 
Bydd hanner cynta'r cyfarfod yn gyfarfod o'r Is-grŵp Technoleg ac yn canolbwyntio ar y Fenter Ddigidol Gymraeg a materion technoleg eraill.
 
Bydd yr ail hanner yn canolbwyntio ar yr ymgyrch Datganoli Darlledu.
 
Os oes efo chi diddordeb yn y maes hwn ac yn awyddus i gyfrannu at y trafodaethau, cysylltwch ac fe anfonwn ni ddolen atoch i chi gael fynychu'r cyfarfod.