Grwp Dyfodol Digidol

14/01/2021 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesa'r grŵp hwn dros Zoom am 7pm, nos Iau, 14 Ionawr 2021.
 
Byddwn yn trafod yr ymgyrch Datganoli Darlledu ymysg pethau eraill..
 
Os oes efo chi diddordeb yn y maes hwn ac yn awyddus i gyfrannu at y trafodaethau, cysylltwch ac fe anfonwn ni ddolen atoch i chi gael fynychu'r cyfarfod.