Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

20/10/2022 - 20:00
Bydd Rhanbarth Ceredigion yn cyfarfod dros Zoom am 8.00, nos Iau, 20 Hydref.
 
Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno – dewch i glywed beth sy'n digwydd yn yr ardal ac i drafod sut gall y Gymdeithas weithredu.
 
Rhowch wybod hefyd os oes unrhyw faterion penodol yr hoffech eu trafod.
 
Os hoffech ymuno yn y sgwrs ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn i ni anfon dolen atoch.