Dogfennau a Erthyglau

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Ymchwiliad S4C

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.Cyflwyniad

1.1. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sydd wedi bod yn ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru ers dros hanner canrif.

[cliciwch yma i agor fel PDF]

Ymgynghoriad ynglŷn â newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.Cyflwyniad

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

RHYBUDD: Nid yw'r ddogfen hon yn golygu dim heb ddeddfwriaeth gref o blaid y Gymraeg

Cyngor y Gymraeg - Corff annibynnol i hyrwyddo'r Gymraeg

Papur Trafod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Chwefror 2017

1. CYFLWYNIAD – DEDDFU YW'R ATEB

Annwyl Tony Hall,
 
Ysgrifennaf atoch er mwyn cwyno am y rhaglen Radio 4 'Any Questions' a ddarlledwyd ar 3ydd Chwefror 2017 o Dywyn.
 
Caniatawyd i aelod o'r gynulleidfa ofyn y cwestiwn canlynol yn ystod y rhaglen: "which would the panel choose as a priority for funding in Wales – the Welsh language or care budget?"
 

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Powys 2017-2020

Mae'r Cyngor yn ymgynghori yma tan Ionawr 25ain: http://www.powys.gov.uk/cy/corfforaethol/dod-i-wybod-am-ymgynghoriadau-ym-mhowys/cynllun-strategol-y-gymraeg-mewn-addysg-csga/