Gofyn i'r Gweinidog gondemnio Cyngor Sir Gâr

alun_pugh.jpg Mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith wedi galw ar Alun Pugh, Gweinidog Diwylliant y Cynulliad, i gondemnio Cyngor Sir Caerfyrddin am eu strategaeth addysg a allai arwain at gau degau o ysgolion pentrefol Cymraeg.

Bu tua dwsin o aelodau'n picedu digwyddiad yng Ngwesty'r Falcon, Caerfyrddin y bore 'ma lle bu Alun Pugh yn lansio pecyn gwybodaeth i fewnfudwyr a baratowyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg.Gofynwyd iddo a ydyw'n sylweddoli mai trwy gyfrwng yr ysgol bentre Gymraeg leol y mae mewnfudwyr yn dechrau ymdoddi i'r gymuned leol. O ganlyniad, galwyd arno i gondemnio penderfyniad Cyngor Sir Caerfyrddin i fabwysiadu strategaeth a fydd yn arwain at gau degau o ysgolion pentrefol Cymraeg.Cyflwynwy datganiad personol enghreifftiol iddo gan Matt Dix, gwr a symudodd i Mynyddcerrig gan addysgu ei blant yn yr ysgol bentre leol a dechrau dod i adnabod y gymuned leol trwy gyfrwng yr ysgol. Mae'r Cyngor Sir yn awr yn bygwth cau'r ysgol honno. Ceir copi o dystiolaeth Matt Dix isod
As a newcomer to the Gwendraeth Valley, the village schoolundoubtedly played a pivotal role in my ability to integrate into the local community, and provided instant exposure to the Welsh language.In small villages such as mine, the school acts as a focal point for social cohesion, binding people together irrespective of whether they have children in the school or not.Our decision for the children to be educated in a category A school was hugely influenced by the fact it was the village school.I think it reasonable to assume that many newcomers, in the absence of this option, might well opt for category B.In an age where so many of the institutions of village life are being systematically eroded, the school is not only fundamental to our identity as a community, but provides a mechanism by which newcomers are actively encouraged to use Welsh.The drive to support my children's learning provoked the necessity of learning with them. The degree to which my children are comfortable and confident in using Welsh is now self-evident.For them it is not simply the language of the classroom, but the language of everyday village life.I'm afraid to admit that my six year old left me standing some time ago, so much so, that she takes enormous delight in grasping every opportunity to correct Daddy's appalling grammar and mispronunciation!But it has provided us with a unique aspect within our relationship, and enabled me to make many close friends.

Stori oddi ar wefan BBC Cymru'r BydStori oddi ar wefan y Western Mail