Caerfyrddin Penfro

Datblygiad tai Caerfyrddin, angen dechrau o'r dechrau

protest-s4c.JPGMae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar gynghorwyr Sir Gaerfyrddin i adalw'r Cynllun Datblygu Lleol ar frys, wrth i wrthwynebiad lleol i gynllun, a fyddai'n golygu codi tua 11,600 o gartrefi newydd yn yr ardal, gynyddu. Bydd y cynllun yn cynnwys codi dros fil o gartrefi newydd ar gyrion Gorllewinol Caerfyrddin.

Mynnu darpariaeth Gymraeg mewn teledu lleol

Yn dilyn y datganiad y bydd Caerfyrddin a Bangor ymhlith y 66 lleoliad drwy wledydd Prydain lle bydd cynigion yn cael eu gwahodd i ddarparu teledu lleol, mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynnu bod rhaid bod cymal i sicrhau darpariaeth teilwng i'r Gymraeg yn cael ei gynnwys yn y trwyddedi o'r cychwyn cyntaf.Dywedodd Cadeirydd Sir Gaerfyrddin o'r Gymdeithas, Sioned Elin:"Mae angen osgoi'r problemau a achoswyd mewn radio lleol megis Radio Carmarthenshire pryd roedd yr awdurdodau'n methu mynnu bod darpariaeth ddigonol o ddarlledu Cymraeg.

Taith Gerdded S4C - Neges i'r BBC o Garreg Goffa Gwynfor

garn-goch-taith2-s4c.jpgBu criw o aelodau a chefnogwyr Cymdeithas yr Iaith yn cario neges o Garreg Goffa Gwynfor ger Bethlehem i stiwdio'r BBC yng Nghaerfyrddin heddiw (Dydd Llun, Ebrill 18), i dynnu sylw at yr argyfwng difrifol sy'n wynebu S4C, ac i rybuddio'r BBC i beidio a chydweithio â'r llywodraeth i danseilio'r sianel y brwydrodd Gwynfor drosti.Cafwyd Taith Gerdded o'r Garn Goch

Ymgeisydd Llafur yn trin y Gymraeg yn eilradd

taflen-llafur-dwyrain-caerfyrddin.jpgMae Cymdeithas yr iaith wedi cwyno wrth y blaid lafur heddiw ar ol i ymgeisydd Cynulliad Llafur yn Sir Gaerfyrddin ddosbarthu cyfathrebiad etholiadol swyddogol sydd yn Saesneg yn bennaf.Mae gan Sir Gaerfyrddin y nifer uchaf o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru.

Theatr stryd fel rhan o'r ymgyrch i achub S4C

theatr-stryd-caerfyrddin3.jpgFe aeth aelodau ifanc o Gymdeithas yr Iaith a'r ymgyrch i achub S4C i strydoedd Caerfyrddin heddiw mewn modd theatrig.

Gweithredu eto dros sianel deledu Gymraeg wedi 40 mlynedd

mast-carmel.jpgMae tri aelod o Gymdeithas yr Iaith a garcharwyd ddeugain mlynedd yn ôl am 12 mis am ddringo mast teledu a thorri i mewn i stiwdios Granada ym Manceinion wedi dringo mast teledu Carmel, ger Cross Hands, am 7.30am heddiw a chodi baner y Tafod.

Cynnal Gwersyll tu fewn i swyddfa'r BBC yng Nghaerfyrddin dros S4C

meddiannu-bbc-caerfyrddin.jpgMae nifer o bobl ifanc Sir Gaerfyrddin wedi meddiannu adeilad y BBC yng Nghaerfyrddin heddiw (Dydd Mercher, 23/2/11) fel rhan o'r ymgyrch i atal cytundeb rhwng y BBC a S4C, gan ddweud y byddai'n dinsitrio annibyniaeth y sianel.Dros y penwythnos, fe ddaeth tua 300 o bobl leol i brotest tu fas i swyddfeydd y BBC yng Nghaerfyrddin i ddangos eu gwrthwynebiad i'r c

Cannoedd yn cefnogi protest S4C yng Nghaerfyrddin

Daeth cannoedd o bobl i gyfarfod protest 'Na i Doriadau S4C' tu allan i adeilad y BBC ar stryd Priordy Caerfyrddin heddiw.

Aelodau Cymdeithas yn protestio yn M&S Llanelli

mandsllanelli.jpgFe wnaeth dwsin o aelodau o Gymdeithas yr Iaith wrthod talu am nwyddau yn siop Marks and Spencers yn Nhostre, Llanelli, heddiw gan adael eu nwyddau yn eu troliau siopa a cherdded allan.

AS Ceidwadol, Simon Hart, yn dweud celwydd ynghylch maint y toriadau i gyllideb S4C

simon-hart.jpgMae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu'n llym yr Aelod Seneddol Toriaidd Simon Hart, am ddweud celwydd ynghylch maint y toriadau i gyllideb S4C mewn cymhariaeth a llefydd eraill o fewn y DCMS. Mewn ebost at aelod o'r Gymdeithas dywed Simon Hart:"...