Caerfyrddin Penfro

Negeseuon o Gefnogaeth i Mynyddcerrig ym Mhrotest Neuadd y Sir

Cadwn Ein Hysgolion.JPGY bore ma daeth 75 o gynrychiolwyr o 12 o ysgolion ynghyd a Merched y Wawr ac Undeb Ffermwyr Cymru i Neuadd y Sir, Caerfyrddin i roi negeseuon o gefnogaeth i frwydr Ysgol Mynyddcerrig dros ei dyfodol. Daeth pob cynrychiolydd a charreg o'u hardal nhw i adeiladu mynydd bach o gerrig o flaen Neuadd y Sir fel cyfraniad pellach at y broses ymgynghori ar ddyfodol yr ysgol.

Ysgol Mynyddcerrig yn ennill y rownd gyntaf

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Ysgol Mynyddcerrig wedi ennill y rownd gyntaf o'i brwydr yn erbyn Cyngor Sir Caerfyrddin sydd am gau'r ysgol. Yn wyneb brwydr fawr dros yr ysgol - a arweinir gan Gymdeithas yr Iaith - mae'r Cyngor Sir newydd gyhoeddi y bydd yn ildio i'r cais am estyn y 'cyfnod ymgynghori' am fis ychwanegol.

Protest dros ddyfodol Mynyddcerrig yn cynyddu

cyngor_sir_caerfyrddin.JPGMae cynrhychiolwyr o Undeb Amaethwyr Cymru, a 10 o ysgolion pentref ynghyd a chynghorydd Cynnwyl Gaeo wedi addo rhoi eu cefnogaeth i'r frwydr i achub ysgol Mynyddcerrig. Byddant yn datgan eu negeseuon o gefnogaeth mewn Cyfarfod Protest o flaen Neuadd y Sir am 9.30 fore Mercher, Gorffennaf 12ed cyn cyfarfod llawn o'r Cyngor.

Swyddogion Addysg Sir Gâr yn defnyddio'r un hen driciau unwaith eto

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Swyddogion Addysg Sir Gâr o ddefnyddio'r un hen driciau wrth geisio rhwystro trafodaeth ar draws y sir ynglyn a'i Strategaeth Moderneddio Addysg a allai arwan at gau hyd at 40 ysgol bentrefol Gymraeg yn y Sir.

Cymdeithas yr Iaith yn tynnu arwydd datblygiad mawr Saesneg Debenhams

DebenhamsDdeuddeg awr wedi rhwystro swyddogion addysg y Cyngor Sir rhag ymadael a maes parcio, mae Cymdeithas yr Iaith wedi gweithredu yn erbyn un arall o benderfyniadau dadleuol Cyngor Sir Caerfyrddin. Arestiwyd 2 aelod o Gymdeithas yr Iaith y bore yma am dynnu arwydd uniaith Saesneg enfawr sy'n dynodi safle datblygiad newydd Debenhams yn nhre Caerfyrddin.

Rhwystro Swyddogion Addysg Cyngor Sir Gâr

Cadwn Ein Hysgolion.JPGBu 50 o aelodau Cymdeithas yr Iaith a Fforwm Ysgolion Cynradd Sir Gâr yn rhwystro cerbyd swyddogion addysg Cyngor Sir Caerfyrddin rhag ymadael a'r maes parcio cymunedol ym Mynydd Cerrig am awr o hyd neithiwr (Iau 08/06/06), yn dilyn cyfarfodydd o ymgynghori am ddyfodol yr ysgol gyda rhieni a llywodraethwyr.

Cerdded dros ddyfodol ysgolion pentref

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Cyngor Sir Gâr o sgorio gôl ryfeddol yn ei rwyd ei hun wrth hyrwyddo wythnos "cerdded i'r ysgol" ar yr union adeg y mae'n ceisio cau degau o ysgolion pentref.

Cyngor Sir wyneb yn wyneb â phentrefwyr mewn protest dros ysgolion pentref

Cadwn Ein Hysgolion.JPGBydd gan Gyngor Sir Caerfyrddin gynrychiolydd anarferol i wynebu pentrefwyr ac ymgyrchwyr mewn Protest dros Ysgol Mynyddcerrig y penwythnos hwn. Bydd Cymdeithas yr Iaith yn cyflwyno "Injan Ffordd" - neu Roliwr - fel cynrychiolydd y Cyngor Sir i'r cyfarfod i symboleiddio awydd y cyngor i orfodi'i strategaeth amhoblogaidd o gau ysgolion ar bobl y sir gan sathru ar unrhyw wrthwynebiad.

Cymdeithas yn ddig gyda chau ysgolion

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb yn chwyrn i ddatganiad sydyn Cyngor Sir Gaerfyrddin i ddechrau'r broses ymgynghori yn syth ynglyn a dyfodol ysgolion Mynyddcerrig a New Inn. Nid yw ysgol New Inn hyd yn oed ar restr y Cyngor o 40 ysgol dan fygythiad, a doedd dim bwriad i gychwyn y broses ym Mynyddcerrig am flwyddyn arall.

Galw ar Jane Davidson i drafod ysgolion pentref

Jane DavidsonMae Cymdeithas yr Iaith wedi mynnu fod Gweinidog Addysg y Cynulliad, Jane Davidson, yn cyfarfod â dirprwyaeth gan y Gymdeithas, Rhieni a Llywodraethwyr sy'n pryderi am eu hysgolion pentrefol yn Sir Gaerfyrddin i drafod methiant canllawiau y Cynulliad Cenedlaethol i amddiffyn yr ysgolion.