Caerfyrddin Penfro

Cefnogi Gwyl Macs

Gwyl MacsMae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi ei bod yn bartner yn un o Wyliau mwyaf newydd Cymru sy'n digwydd yng Nghaerfyrddin y penwythnos hwn. Cynhelir Gwyl Macs ar faes y Sioe Nant y Ci ger Caerfyrddin ar Ddydd Sadwrn 1/9 a Dydd Sul 2/9.

Protest tu allan i Neuadd Cyngor Sir Gâr

Cadwn Ein Hysgolion.JPGBu dros 100 o bobl yn protestio tu allan i Neuadd y Sir, Caerfyrddin rhwng 8.30am a 10am y bore yma (23ain Gorffennaf ) cyn cyfarfod pwysig o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin. Trefnwyd y brotest gan rieni a llywodraethwyr, a bu aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yno yn cefnogi.

Gwenno Teifi yn derbyn 5 niwrnod o garchar

Gwenno TeifiAnfonwyd Gwenno Teifi i garchar Eastwood Park, swydd Gaerloyw am 5 diwrnod am wrthod talu dirwy o £120 am beintio slgan yn galw am Ddeddf Iaith ar ffenest siop esgidiau Brantano yn Aberystwyth yn ôl ym mis Hydref 2006.

Rhybudd yn erbyn colli ein cymunedau fesul ychydig

bawd_deddf_eiddo.jpgBydd Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith, Angharad Clwyd, yn dweud wrth gyfarfod cyhoeddus a drefnir gan gymuned leol Waungilwen heno fod perygl i ni golli ein cymunedau Cymraeg fesul ychydig.

Mudiadau Cymreig yn cyfarfod i drafod Deddf Iaith

Hywel Griffiths - Cadir Urdd 2007Cyfarfu nifer o fudiadau Cymreig ar Faes Eisteddfod yr Urdd ddydd Iau diwethaf i drafod sut i bwyso ymhellach ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Iaith gryfach.

Apel at Weinidog Addysg newydd Cymru

Cadwn Ein Hysgolion.JPGYn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd bydd plant, rhieni a llywodraethwyr yn cyfrannu at ffeil i’w danfon at Weinidog Addysg newydd Llywodraeth y Cynulliad yn galw am gyfle newydd i ysgolion pentrefol.

Llys droseddol mewn sesiwn ar faes yr Urdd

Cadwn Ein Hysgolion.JPGAm y tro cyntaf erioed, cynhelir Llys Droseddol ar faes Eisteddfod yr Urdd yr wythnos nesaf. Trefnir y Llys Iawnderau Cymunedol gan Gymdeithas yr Iaith am 12.00 Llun 28ain Mai tu allan i uned Cyngor Sir Caerfyrddin ar y maes.

Cynllunio ar gyfer y Gymraeg yn haeddu sylw proffesiynol

bawd_deddf_eiddo.jpgMae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Eifion Bowen, Pennaeth Cynllunio Cyngor SirGâr, i derfynu'r broses o ganiatau i gwmniau datblygu fynd ati eu hunain i baratoi'r Astudiaethau Effaith ar y Gymraeg.

Cyngor Sir Gâr yn paratoi i ymosod ar 2 ysgol bentre Gymraeg arall

Cadwn Ein Hysgolion.JPGBore heddiw (Llun 14/05/07) bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyhoeddi cynllun i ymosod ar ddwy ysgol bentrefol Gymraeg arall – sef Llanarthne a Llansawel.

Gwys ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion Sir Gâr

Cadwn Ein Hysgolion.JPGAm 10am bore heddiw, cyflwynodd Cymdeithas yr Iaith wys yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin i bedwar o brif gynghorwyr a swyddogion y Cyngor Sir.