Caerfyrddin Penfro

Y Brifddinas yn Cynnig Gwers i Sir Gâr

Cadwn Ein Hysgolion.JPGWrth i Gyngor Caerdydd gyhoeddi eu strategaeth ar gyfer ad-drefnu ysgolion yn y brifddinas heddiw, mae Cymdeithas yr Iaith wedi sylwi ar un elfen o'r cyhoeddiad sy'n sicr o achosi embaras i Gyngor Sir Caerfyrddin.

Croeso i Gymru - £88,600 - Nid oes angen y Gymraeg

cyngor_sir_caerfyrddin.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio Cyngor Sir Gâr am feddwl, unwaith eto, fod y bobl leol yn rhy dwp i lenwi un o brif swyddi'r Cyngor Sir. Mae'r swydd Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad) wedi ei hysbysebu am £88,600pa gydag amod am 'Sgiliau Cyfathrebu' ei fod yn hanfodol i ymgeiswyr gael 'Sgiliau Siarad ac Ysgrifennu Saesneg'.

Digwyddiadau rhyfedd yn neuadd y sir, Caerfyrddin

Cadwn Ein Hysgolion.JPGBydd digwyddiadau go ryfedd yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin heddiw. Am 10am bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal Arwerthiant Cyhoeddus o asedau nifer o swyddogion ac aelodau cabinet y Cyngor Sir - a hynny heb eu caniatad.

Carcharor yn Rhydd – ond yr ymgyrch yn parhau!

radio_carmarthenshire.JPGYn dilyn rhyddhau Gwenno Teifi o garchar yn gynharach yn ystod y dydd, paentiodd aelodau o Gymdeithas yr Iaith y geiriau 'Deddf Iaith – dyma’r cyfle!' a 'Da iawn Gwenno'ar waliau Stiwdio Radio Sir Gâr yn Arberth neithiwr.

Gwenno yn cyrraedd Aberystwyth ar ol cyfnod yn y carchar

Gwenno TeifiDaeth bron i 100 o bobl i orsaf drennau Aberystwyth am 3pm heddiw i groesawu Gwenno Teifi yn ol i Gymru, ar ol cyfnod mewn carchar yn Sir Gaerloyw.

Her at y Prif Weinidog

Rhodri MorganMae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Steffan Cravos wedi herio Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, trwy ebost i ymweld a'r carcharor Gwenno Teifi yfory yn HMP Eastwood Park ger Caerloyw i drafod yr angen am Ddeddf Iaith Newydd.

Dywed Steffan Cravos:"Mae merch 19 oed yn y carchar oherwydd methiant llywodraeth y Cynulliad. Dylai Rhodri Morgan, o'i fan gyfforddus, ystyried ymweld â'r carchar."

Carcharu Gwenno am 5 niwrnod

Gwenno TeifiCafodd Gwenno Teifi, aelod 19 oed o Gymdeithas yr Iaith, ei charcharu am 5 niwrnod heddiw gan Llys Ynadon Caerfyrddin. Mae Gwenno Teifi, o Lanfihangel-ar-arth yn fyfyriwr flwyddyn gyntaf yng Ngholeg y Brifysgol Aberystwyth. Cafodd Gwenno ei dedfrydu yn yr union fan (Sgwar Caerfyrddin) lle cyhoeddwyd llwyddiant ei thadcu, Gwynfor Evans, deugain mlynedd ynghynt.

Gwneud ffars o ymgynghori

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr iaith yn cyhuddo swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin o geisio gorfodi aelodau etholedig i roi sel eu bendith ar gynlluniau gwario ar gyfres o ysgolion ardal canolog drwy'r sir, cyn iddynt gychwyn ar y broses o ymgynghori ar ddyfodol yr ysgolion pentrefol y byddid yn eu disodli.

Ymyrraeth Bwrdd yr Iaith yn profi'r angen am Ddeddf Iaith Newydd

Gwenno TeifiFe ymddangosodd Gwenno Teifi, aelod 18 oed o Gymdeithas yr Iaith yn Llys Ynadon Caerfyrddin ddydd Llun diwethaf 9/1, am iddi wrthod talu iawndal a chostau llys o £200 yn dilyn protest yn stiwdio Radio Sir Gar yn 2004.

Meddiannu Llys Caerfyrddin

Gwenno TeifiTorwyd ar draws gwrandawiad yn Llys Ynadon Caerfyrddin heddiw pan feddianwyd yr ystafell gan 25 o aelodau Cymdeithas yr Iaith pan ddaeth yn amlwg nad oedd unrhyw ddarpariaeth ar gyfer achos Gymraeg yn erbyn aelod o'r Gymdeithas a oedd yn wynebu carchar.