Caerfyrddin Penfro

Bygythiad o'r newydd i gymuned Pont-Tyweli

bawd_deddf_eiddo.jpgMae Cymdeithas yr Iaith wedi hysbysu pobl Pont-Tyweli fod y cais am 50 o dai ym Mhont-Tyweli, gan Eatonfield group, wedi ei ail-gyflwyno i'r Cyngor. Cyflwynwyd y cais gwreiddiol ym mis Rhagfyr 2006 ond fe dynnwyd y cais yn ol ym mis Ionawr 2007.

Twyll ymgynghori - Cyngor sinigaidd yn cau ysgol

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cysylltu gydag athrawon a Ysgol Gynradd bentrefol Mynyddcerrig heddiw i ddatgan y bydd yr ysgol yn cau am y tro olaf ar ddiwedd tymor yr Haf eleni.

Rhannu a Rheoli yn Sir Gâr

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Swyddogion Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin o fabwysiadu agwedd oer o 'rannu a rheoli' yn eu cenhadaeth i gau ysgolion pentrefol Cymraeg a sefydlu addysg ganoledig a biwrocrataidd.

Mynyddcerrig - Penderfynwyd ymlaen llaw

Ysgol MynyddcerrigBydd dyfodol yr ysgol gynradd Gymraeg ei chyfrwng ym Mynyddcerrig yn dod gerbron Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin am y tro olaf bore fory (10am Mawrth 9ed Ionawr).

Prif Weithredwr yn camarwain ynghylch dyfodol ysgol?

Mark JamesMae Cymdeithas yr Iaith a rhieni ysgol Mynyddcerrig yn mynnu esboniad gan Brif Weithredwr Cyngor Sir Gâr, Mark James am y sylwadau a wnaeth ar ddiwedd cyfarfod o'r Bwrdd Gweithredol ar yr 20ed o Fedi.

Gollwng 2 dunnell o 'Fynydd Cerrig' wrth bencadlys Cyngor Sir Caerfyrddin

Protest Ysgol MynyddcerrigMae Cymdeithas yr Iaith wedi cadw ei haddewid na fyddai Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin yn cael cau Ysgol Mynyddcerrig heb wrthwynebiad. Mae disgwyl i'r Bwrdd Gweithredol gwrdd mewn sesiwn gyhoeddus am 10am i gadarnhau argymhellion y swyddogion addysg i gau Ysgol Mynyddcerrig.

Galw ar Bwyllgor Cyngor i gymryd 'Cam Hanesyddol'

Ysgol MynyddcerrigMae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Bwyllgor Craffu Addysg Cyngor Sir Gaerfyrddin i gymryd cam hanesyddol trwy ddefnyddio'u hawl cyfansoddiadol i alw i mewn penderfyniad gan y Bwrdd Gweithredol.

Gwrthwynebu datblygiad tai Pont-tyweli

bawd_deddf_eiddo.jpgWedi'r ymgynghori gyda'r datblygwyr 'Eatonfield Group'a Chyngor Sir Gâr, datgelodd Cymdeithas yr Iaith y gallai fod dechrau ar y broses o adeiladu 50 o dai ym mhentref bach Pont-Tyweli yn nyffryn teifi mor glou â'r Pasg nesaf.

Dirwy o £200 i Iestyn ap Rhobert

Achos_Llys_Iestyn_ap_003.jpgCafodd Iestyn ap Rhobert (27 oed o Langadog) ddirwy o £200 gan Llys Ynadon Caerfyrddin heddiw, ond ni orfodwyd iddo dalu iawndal i gwmni preifat a oedd yn cynrychioli Debenhams.

Ymgyrch dros Ysgol Bentre'n symud lan gêr

Cadwn Ein Hysgolion.JPGBydd 'Y Stig' yn gwneud ymddangosiad ar Faes yr Eisteddfod heddiw Ar ei feic modur yn barod i ruthro at Neuadd y Sir Caerfyrddin gyda llond blwch o negeseuon yn cefnogi ysgol bentre sydd wedi’i lleoli tua 12 milltir o’r maes. 'Y Stig' yw’r gyrrwr rasio di-enw sy’n profi ceir ar y rhaglen deledu 'Top Gear'.