Protest Siop 'Blacks', Betws y Coed

BlacksBu dros 20 o ymgyrchwyr Cymdeithas yr Iaith yn protestio tu fewn i siop Blacks ym Metws-y-Coed heddiw, wedi i aelod o staff yno geryddu Dilwyn Llwyd o Gaernarfon, am siarad Cymraeg. Yn dilyn y brotest, fe ddatganodd yr ymgyrchwyr y bydd mwy o brotestiadau, os na fydd rheolwyr y siop gadwyn yn barod i gynnal cyfarfod i drafod ei polisi iaith.

Stori llawn oddi ar wefan y Daily Post:Sit-down protest at language row shop - 11 Ebrill 2006Stori cynharach oddi ar wefan y Gymdeithas:Agwedd hiliol siop 'Blacks' 30 Mawrth 2006