Gwreiddiwch

Banc Lleol y Byd - Ond nid i Benygroes

gwreiddiwch.JPGBydd pentrefwyr Penygroes yn dod gyda'i gilydd yr wythnos nesaf (Medi 22) i brotestio yn erbyn gostyngiad yn oriau'r banc yn y pentref.