Iechyd

Cymdeithas yr Iaith yn cwestiynu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i'r Gymraeg

 

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cwestiynu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r Gymraeg wedi iddi ddod i’r amlwg y bydd yn rhaid i famau yn y gogledd deithio i Loegr i gael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl arbenigol.

Y Gymraeg a'r Sector Iechyd Yn Ystod Covid

 

Wrth i bandemig Covid-19 ledaenu ar draws y wlad, mae’r sector iechyd a gofal dan bwysau anferthol na welwyd eu tebyg erioed o’r blaen. Wrth geisio ymdopi â gofalu am gleifion sy’n ddifrifol wael ac mor ofnus ac unig yn sgil eu hynysu oddi wrth eu hanwyliaid, cawn ein hysbrydoli’n ddyddiol gan hanesion dyngarol unigolion sy’n gweithio’n ddiflino ar y rheng flaen. Ond ar yr un pryd amlygir heriau ieithyddol wrth i siaradwyr Cymraeg sy’n fregus wynebu trafferthion oherwydd diffyg gwasanaethau cyfrwng Cymraeg.