Dyfodol Digidol

Jill Evans yn y llys dros S4C

'Cyfle i ddweud diolch', dyna sut mae ymgyrchwyr S4C wedi disgrifio achos llys yr Aelod Seneddol Ewropeaidd Jill Evans o flaen Ynadon ym Mhontypridd heddiw (Dydd Gwener, Tachwedd 4ydd).

Ers Hydref llynedd, mae dros gant a hanner o ymgyrchwyr, megis y canwr Bryn Fôn a'r Parchedig Guto Prys ap Gwynfor, wedi datgan eu bwriad i wrthod talu'r drwydded deledu.

S4C - TV licence campaign

Following a discussion in a meeting of the ruling body of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg on the weekend, the group will be advising its members to start paying their TV licences again.

The organisation will continue to campaign for a strong future for Welsh television by calling for the devolution of broadcasting to Wales. Members of the campaign group will meet outside the Senedd, in Cardiff Bay, next week ( 12:30pm, Tuesday, 8th November) to lobby politicians in Cardiff Bay ahead of a debate on S4C in the Assembly chamber.

3 Members escorted from Parliament during debate on broadcasting

Three members of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg - Jamie Bevan, Colin Nosworthy and Bethan Williams - have interrupted proceedings at the House of Commons during a debate on the Public Bodies Bill which if passed will have a direct effect on the future of S4C the Welsh language television Channel.

As they were being led out of the chamber Bethan Williams, Chair of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg said:

Why discuss our National TV Channel behind closed doors?

Cymdeithas yr Iaith's reaction to the agreement between the BBC, S4C and DCMS.

Cymdeithas Chair Bethan Williams commented:

3 party bid to save S4C

Politicians from three parties have today (Monday, 5 September) launched a parliamentary attempt to save Welsh language broadcaster S4C.

Ymgyrch S4C yn cyrraedd Ewrop

Bydd dirprwyaeth o ymgyrchwyr iaith yn trafod y bygythiadau i S4C mewn cyfarfod â swyddogion uchaf Ewrop heddiw (Dydd Mawrth, Mehefin 7).

Yn ystod ymweliad â Senedd Ewrop yn Strasbwrg bydd aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cwrdd â Chomisiynydd Diwylliant Ewrop Androulla Vasilliou.

Dyfodol Digidol

Datganoli Darlledu

Cefnogwch yr ymgyrch drwy fynd i: http://cymdeithas.cymru/pweraudarlledu

Galwn fel grŵp digidol ar Lywodraeth Cymru i bwyso a galw am ddatganoli darlledu i Gymru. Credwn yn gryf bod e’n hanfodol ein bod ni â’r grym yma yng Nghymru i benderfynu dros ddyfodol ein sianel Gymraeg, ein gorsafoedd radio lleol. Rydym wedi lansio proclamasiwn sydd yn cael ei lofnodi gan amryw o bobol o bob maes yn datgan eu bod hwy’n cefnogi’n galwadau i ddatganoli darlledu i Gymru.

Datganoli Darlledu
Dyfodol i'n hunig sianel deledu Gymraeg
Papur Dyddiol Cymraeg
Y Gymraeg ar Radio a Theledu Lleol

Beth allai wneud?

Mae sawl ffordd gallwch chi helpu'r ymgyrch...

Ymunwch a'r ymgyrch i ddatganoli darlledu i Gymru trwy ebostio post@cymdeithas.org isod.

Dyma 10 peth y gallet ti ei wneud a all gwneud gwahaniaeth enfawr i ddyfodol y Gymraeg yn y byd cyfryngol.

Yn dilyn penderfyniad Sky Sports i beidio â chynnig sylwebaeth Gymraeg bellach ar gemau rhyngwladol tîm pêl-droed Cymru, tablwyd cynnig dydd cynnar gan Jonathan Edwards AS yn Nhŷ’r Cyffredin. Gofynnwch i'ch...

Dylan Iorwerth (Cadeirydd)

Delyth Evans (Llafur)

Sara Lloyd Williams (Democratiaid Rhydfrydol)

Alun Lenny (Plaid Cymru)

Juliana Hughes (Ceidwadwyr)

Trafodaeth drawsbleidiol...

Dogfennau

Datganoli Darlledu i Gymru

Ymunwch a'r ymgyrch i ddatganoli darlledu i Gymru trwy ebostio post@cymdeithas.org isod.