Cyfarfod o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy

22/06/2022 - 19:30

Cynhelir cyfarfod o'r Grŵp Cymunedau Cynaliadwy dros Zoom am 7.30, nos Fercher, 22 Mehefin 2022.

Un o'r prif bethau sydd yn cael ei drafod ar hyn o bryd yw'r Deddf Eiddo a materion perthnasol eraill. Os oes gennych diddordeb yn y meysydd hyn neu ddiddordeb cyffredinol mewn diogelu ein cymunedau Cymraeg, mae croeso mawr i chi ymuno a'r grŵp. 

Ebostiwch post@cymdeithas.cymru os am unrhyw wybodaeth neu os am ddolen i ymuno yn y cyfarfod.