Dogfennau a Erthyglau

Your solicitor/conveyancer is welcome to use the document below (subject to the Terms of Use) if you own undeveloped land with a Welsh name in Wales, which you do not intend to sell at the moment, but you would like to protect its name for the future.

Mae'r ddogfen ar gael yn Gymraeg yma.

Your solicitor/conveyancer is welcome to use this document (subject to the Terms of Use) if you own undeveloped land with a Welsh name in Wales, which you do not intend to sell at the moment, but you would like to protect its name for the future.

Mae'r ddogfen ar gael yn Gymraeg yma.

Mae croeso i’ch cyfreithiwr/trawsgludwr ddefnyddio'r ddogfen isod (yn amodol ar y Telerau Defnyddio) os ydych yn berchen ar dir (na fu adeiladu arno) ag enw Cymraeg yng Nghymru nad ydych yn bwriadu ei werthu ar hyn o bryd ond eisiau gwarchod yr enw ar gyfer y dyfodol.

Mae gan bawb yr hawl i gartref yn eu cymuned. Ond mae llywodraethau San Steffan a’r Senedd dros y degawdau wedi trin tai fel eiddo i wneud elw, yn lle cartrefi, a blaenoriaethu cyfalaf yn lle cymunedau. Mae’r canlyniadau wedi bod yn drychinebus i bobl gyffredin Cymru, ein cymunedau a’r Gymraeg — ac maen nhw’n gwaethygu. 

Llunwiyd Iaith a Gwaith - Strategaeth Economaidd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn 2016.

Mae ar gael fel PDF

Ysgol Abersoch
Lôn Gwydryn
Abersoch
Gwynedd
LL53 7EA

Tachwedd 8fed, 2021