Dogfennau a Erthyglau

Pecyn Cymunedau Byw

Gweler isod ar gyfer copi o becyn Cymunedau Byw a'r adnoddau sy'n mynd gydag o. Cofiwch mai dogfen fyw yw'r ddogfen felly mi fydden ni'n gwerthfawrogi unrhyw syniadau ychwanegol!

Pecyn Cymunedau Byw - pdf

Annwyl Brif Weinidog Prydain, 

Ysgrifennwn er mwyn galw arnoch i ddatganoli cyfrifoldebau dros ddarlledu yng Nghymru i'r Cynulliad Cenedlaethol. 

[Cliciwch yma i agor yr ymateb fel PDF]

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

Annwyl Weinidog,

Ysgrifennwn fel ymarferwyr ym maes gofal iechyd gan ofyn i chi newid Safonau'r Gymraeg fel bod hawliau cyfreithadwy cadarn a chlir gan y cyhoedd i dderbyn gwasanaethau gofal sylfaenol yn Gymraeg.

Mabwysiadwyd 2006 (diweddarwyd 2011, 2012, 2013, 2016, 2019)
(nodir: gellir lawrlwytho dogfen PDF ar waelod y dudalen hon)

1. Enw:

Enw’r Gymdeithas fydd “Cymdeithas yr Iaith” (weithiau “Cymdeithas yr Iaith Gymraeg”, neu “y Gymdeithas” yn fyr).

2. Amcanion neu Nod:

Nod Cymdeithas yr Iaith yw:

a. sicrhau bod y Gymraeg yn perthyn i holl bobl Cymru a bod ganddynt yr hawl i fyw eu bywydau yn llawn drwy gyfrwng y Gymraeg; mae hyn yn cynnwys:
1. yr hawl i addysg drwy gyfrwng y Gymraeg
2. yr hawl i ddysgu Cymraeg
3. yr hawl i wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob sector