Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Bryan,

Llongyfarchiadau ar gael eich ethol fel Arweinydd y sir.

Yn sgil penderfyniad Llywodraeth Cymru fel rhan o’i gytundeb gyda Phlaid Cymru i gymryd rhagor o fesurau i fynd i’r afael â’r argyfwng tai, ysgrifennwn atoch er mwyn gofyn i chi wneud defnydd llawn o’r pwerau newydd hyn.

Strategaeth datblygu gallu’r gweithlu addysg

Pwysywch yma i agor fel PDF

Rydyn ni'n galw am sefydlu Cronfa Datblygu’r Gweithlu Addysg Gymraeg o £10 Miliwn yn flynyddol am y 5 mlynedd nesaf ar gyfer:

Awdurdodau Lleol
Cyllido yn seiliedig ar geisiadau cynllunio gan yr Awdurdod Lleol

Your solicitor/conveyancer is welcome to use the clause below (subject to the Terms of Use) if you are selling a house with a Welsh name (with or without land) in Wales and would like to prevent the buyers and their successors in title from changing the name in the future.

Mae'r cymal ar gael yn Gymraeg yma.

Mae croeso i'ch cyfreithiwr/trawsgludwr ddefnyddio'r cymal isod (yn amodol ar y Telerau Defnyddio) os ydych yn gwerthu  ag enw Cymraeg (naill ai gyda thir neu heb dir) yng Nghymru ac eisiau atal prynwyr a'u holynwyr mewn teitl rhag newid yr enw yn y dyfodol.

Your solicitor/conveyancer is welcome to use the document below (subject to the Terms of Use) if you own undeveloped land with a Welsh name in Wales, which you do not intend to sell at the moment, but you would like to protect its name for the future.

Mae'r ddogfen ar gael yn Gymraeg yma.

Your solicitor/conveyancer is welcome to use this document (subject to the Terms of Use) if you own undeveloped land with a Welsh name in Wales, which you do not intend to sell at the moment, but you would like to protect its name for the future.

Mae'r ddogfen ar gael yn Gymraeg yma.

Mae croeso i’ch cyfreithiwr/trawsgludwr ddefnyddio'r ddogfen isod (yn amodol ar y Telerau Defnyddio) os ydych yn berchen ar dir (na fu adeiladu arno) ag enw Cymraeg yng Nghymru nad ydych yn bwriadu ei werthu ar hyn o bryd ond eisiau gwarchod yr enw ar gyfer y dyfodol.

Mae gan bawb yr hawl i gartref yn eu cymuned. Ond mae llywodraethau San Steffan a’r Senedd dros y degawdau wedi trin tai fel eiddo i wneud elw, yn lle cartrefi, a blaenoriaethu cyfalaf yn lle cymunedau. Mae’r canlyniadau wedi bod yn drychinebus i bobl gyffredin Cymru, ein cymunedau a’r Gymraeg — ac maen nhw’n gwaethygu.