Dogfennau a Erthyglau

Mae croeso i'ch cyfreithiwr/trawsgludwr ddefnyddio'r cymal isod (yn amodol ar y Telerau Defnyddioos ydych yn gwerthu tir (na fu adeiladu arno) ag enw Cymraeg yng Nghymru ac eisiau atal prynwyr a'u holynwyr mewn teitl rhag newid yr enw yn y dyfodol.

Gallwch lawrlwytho rhifyn diweddara'r Tafod yma.

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn Gymraeg o'r dudalen hon.

We are fully confident, if the next government is willing to follow the right steps, that the target of one million Welsh speakers will be achieved, by 2050 at the latest.

Open letter from education workers to the Education Minister, Kirsty Williams MS, calling on her to remove English as a compulsory element from the new curriculum for Wales.

Llythyr agored gan weithwyr addysg at y Gweinidog Addysg Kirsty Williams AS, yn galw arni i dynnu Saesneg fel elfen orfodol o'r cwricwlwm newydd i Gymru.

Llythyr agored gan dros 400 o addysgwyr yn galw ar Lywodraeth Cymru i ollwng gorfodaeth o Saesneg o Fil y Cwricwlwm / An open letter from over 400 educators calling on the Welsh