Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Weinidog y Gymraeg a Phrif Weithredwr y Cyngor Llyfrau   

Annwyl Brif Weithredwr Lidl,

Diwygio llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad 

Annwyl Brif Weithredwr Ofcom,

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

PWNC Y PAPUR: Ymgynghoriad ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol drafft y Cynulliad Cenedlaethol – Tystiolaeth Ysgrifenedig Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

I SYLW: Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Oedi rhag cyhoeddi NCT 20

Annwyl Weinidog,