Dogfennau a Erthyglau

 

Mae fersiwn Cymraeg o'r ddogfen yma.

 

Fersiwn Saesneg o'r ddogfen yma (English version here).

Gallwch lawrlwytho rhifyn diweddara'r Tafod yma.

Gallwch lawrlwytho rhifyn diweddara'r Tafod yma.

Cydnabyddwn fod llawer o ddeunydd o werth am adfywio canol y trefi hyn, yn seiliedig yn bennaf ar brofiad yr ymgynghorwyr ar adfywio trefi eraill, rhai mewn gwledydd eraill. Ond mae angen ailedrych ar y cynlluniau yn eu hanfod, yn hytrach na diwygio cynnwys, gan eu bod wedi methu mewn nifer o amcanion sylfaenol:

CATEGORIAU IAITH NEWYDD I YSGOLION – Rhaid ymateb cyn 26.3.21

Mae Llywodraeth yn ymgynghori ar gategoriau ysgolion. Mae'r ymgynghoriad i'w weld yma: https://llyw.cymru/categoreiddio-ysgolion-yn-ol-y-ddarpariaeth-cyfrwng-cymraeg

Daw'r cyfnod gwrthwynebu i ben am 10am ar 15.2.21
Dylid danfon ymatebion i ysgolionmon@ynysmon.gov.uk ac mae'r ddogfen ymgynghori
i'w gweld yma

Gwrthwynebiad i’r Rhybudd Statudol i gau Ysgol Gynradd Talwrn - gan Grŵp Ymgyrch Addysg, Cymdeithas yr Iaith

Mae'r cyfnod ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol Abersoch yn dod i ben am 1pm ar 23.2.21. 
Dylid danfon ymatyebion i moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru