Dogfennau a Erthyglau

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i Strategaeth Ddrafft "Moderneiddio Cymunedau Dysgu A Datblygu'r Gymraeg" Cyngor Ynys Môn

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i ymchwiliad y Pwyllgor Llywodraeth Lleol a Thai i’r Hawl i Gael Tai Digonol

Pwyswch yma i lawrlwytho a darllen pdf

Lawrlwythwch daflen er mwyn casglu enwau o pobl sy'n cefnogi'r alwad o Sir Gâr ar Lywodraeth Cymru i weithredu dros y Gymraeg a chymunedau Sir Gâr trwy sicrhau:

  • Addysg Gymraeg i Bawb
    Deddf Addysg Gymraeg sy’n symud ysgolion ar hyd y llwybr tuag at addysg Gymraeg i bawb, ac yn cynllunio gweithlu digonol - fel na chaiff unrhyw ddisgybl ei amddifadu o’r gallu i siarad a gweithio yn Gymraeg.

Pwyswch yma i lawrlwytho a darllen copi pdf o'n hymateb.

Mae Cymdeithas yr Iaith yn gymdeithas o bobl sy'n gweithredu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o'r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid.

Cyflwyniad

Darllenwch y maniffesto yn Gymraeg yma

Click here to  read the Manifesto as a pdf

A free Wales, a green Wales, a Welsh-speaking Wales: Cymdeithasiaeth for the 21st century

Cymdeithas yr Iaith’s Manifesto
Published summer 2022