Dogfennau a Erthyglau

Click here to  read the Manifesto as a pdf

A free Wales, a green Wales, a Welsh-speaking Wales: Cymdeithasiaeth for the 21st century

Cymdeithas yr Iaith’s Manifesto
Published summer 2022

Download as a pdf here

AIM 1: A RIGHT TO A HOME LOCALLY
Place a responsibility on Local Authorities to act on a request by local people for a home to buy, rent or via a hybrid scheme - within a reasonable distance and time.

A Property Act would:
    i. place a duty on local authorities to ensure suitable housing solutions for local people within a reasonable distance and time;

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i Ymchwiliad Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan i Ddarlledu yng Nghymru

Mae pdf ar gael i'w lawrlwytho yma
 

Mae Cymdeithas yr Iaith yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.