Dogfennau a Erthyglau

Welsh Education for All: Reaching the Objective

Cymdeithas yr Iaith has published statistical work to show the growth that will be needed per county in order to reach the goal that all children receive Welsh-medium education by 2050.

Addysg Gymraeg i Bawb: Cyrraedd y Nod

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi gwaith ystadegol i ddangos y twf fydd ei angen fesul sir er mwyn cyrraedd y nod bod pob plentyn yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg erbyn 2050.

Mae'r gwaith ystadegol i'w weld yma (lawrlwytho fel pdf)

Mae ymateb llawn y Gymdeithas i'w weld yma [lawr-lwytho pdf]

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i'r ymgynghoriad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Annwyl Weinidog,

Ysgrifennwn i gefnogi’r argymhelliad i sefydlu Awdurdod Cyfathrebu a Darlledu Cysgodol i Gymru, a wnaed yn Adroddiad Doel Jones, ‘Dyfodol Newydd i Ddarlledu a Chyfathrebu yng Nghymru’, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2023.

Darllenwch y llythyr yn llawn yma
The letter can ben seen in English below

Annwyl Brif Weinidog,

Ysgrifennwn atoch ynghylch y sefyllfa ofnadwy ym Mhalesteina ac i ofyn i Lywodraeth Cymru ddatgan cefnogaeth i gadoediad.