Dogfennau a Erthyglau

 

Mae fersiwn Cymraeg o'r ddogfen yma.

 

Fersiwn Saesneg o'r ddogfen yma (English version here).

Gallwch lawrlwytho rhifyn diweddara'r Tafod yma.

Gallwch lawrlwytho rhifyn diweddara'r Tafod yma.

Cydnabyddwn fod llawer o ddeunydd o werth am adfywio canol y trefi hyn, yn seiliedig yn bennaf ar brofiad yr ymgynghorwyr ar adfywio trefi eraill, rhai mewn gwledydd eraill. Ond mae angen ailedrych ar y cynlluniau yn eu hanfod, yn hytrach na diwygio cynnwys, gan eu bod wedi methu mewn nifer o amcanion sylfaenol: