Glyndŵr

Cadeirydd: i'w benodi
Swyddog Maes: Gwion Emyr
Rhif Ffôn: 01286 662908

Cyfarfodydd Rhanbarth

Nid ydym wedi cyfarfod fel Rhanbarth ers cyn y cyfnod clo, ond rydym yn ceisio trefnu cyfarfod yn fuan. Cysylltwch am fwy o fanylion.

Gelli di helpu?

Mae'r Rhanbarth o hyd yn chwilio am aelodau newydd a phobl i fod yn weithgar. Cysylltwch os ydych eisiaucymryd rhan mewn unrhyw beth ac os ydych am weld parhad yr iaith yn ardal Rhanbarth Glyndŵr.

Os gelli di helpu cysyllta â gogledd@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Glyndŵr