Senedd y Gymdeithas

Senedd Cymdeithas yr Iaith

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith y Gymdeithas.

Mae hawl gan unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith enwebu unrhyw aelod arall i wasanaethu fel aelod o'r Senedd. Gallwch ddarllen am gyfrifoldebau'r swyddogion gwahanol yma.

Bob hydref, yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas, etholir swyddogion a fydd yn gwasanaethu fel aelodau o'r Senedd am gyfnod o flwyddyn. Mae'r Swyddogion hyn yn gyfrifol am wahanol agweddau o waith y Gymdeithas. Caiff y Swyddogion sy'n gyfrifol am ranbarthau'r Gymdeithas eu hethol yng Nghyfarfodydd Blynyddol y rhanbarthau.

Dyddiadau cyfarfodydd 2021-22

Mae croeso i unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith ddod i gyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt, ond dim ond swyddogion etholedig a chyflogedig sydd â'r hawl i bleidleisio.

Mae pob cyfarfod yn canolbwyntio ar agwedd wahanol o waith y Gymdeithas (ymgyrchoedd, materion gweinyddol, rhanbarthau).

3/12/21 – Senedd Ymgyrchoedd

8/1/22 – Senedd Ranbarthau

5/2/22 – Senedd Weinyddol 

5/3/22 – Senedd Ymgyrchoedd

2/4/22 – Senedd Ranbarthau (Penwythnos Preswyl)

7/5/22 – Senedd Weinyddol

11/6/22 – Senedd Ymgyrchoedd

9/7/22 – Senedd Ranbarthau

10/9/22 – Senedd Weinyddol

8/10/22 – Cyfarfod  Cyffredinol

Aelodau'r Senedd 2021-22

Cadeirydd

Mabli Siriol

mabli@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am reoli'r Gymdeithas rhwng cyfarfodydd Senedd
Is-gadeirydd Ymgyrchoedd

i'w benodi

Cyfrifol am sicrhau bod y Grwpiau Ymgyrchu'n weithredol
Is-gadeirydd Cyfathrebu

Tamsin Davies

tamsin@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am beiriant cyfathrebu'r Gymdeithas
Is-gadeirydd Gweinyddol

Mai Roberts

mai@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am weinyddiaeth y Gymdeithas
Trysorydd

Danny Grehan

danny@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gyfrifon y Gymdeithas
Swyddog Codi Arian

Bethan Ruth

bethanruth@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am strategaeth codi arian y Gymdeithas
Swyddog Mentrau Masnachol

Mirain Owen

mirain@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am nwyddau a werthir gan y Gymdeithas
Swyddog Adloniant

i'w benodi

Cyfrifol am gydlynu gwaith pwyllgorau adloniant yn genedlaethol
Swyddog Aelodaeth

i'w benodi

Cyfrifol am ein hymgyrchoedd aelodaeth a'n system aelodaeth
Swyddog y We

Llinos Anwyl

llinos@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am ein presenoldeb ar-lein
Swyddog Dylunio

Carwyn Hedd

carwyn@cymdeithas.cymru

Trefnu gwaith dylunio'r Gymdeithas, gan gynnwys y Tafod
Golygydd y Tafod

Mared Llywelyn Williams

tafod@cymdeithas.cymru

Golygydd cylchgrawn y Gymdeithas
Swyddog Dysgwyr

i'w benodi

Trefnu darpariaeth i bobl ddysgu'r iaith
Swyddog Rhyngwladol

Joseff Gnagbo

joseff@cymdeithas.cymru

Cadw llygaid ar ddatblygiadau polisi ac ymgyrchu ieithyddol o ran ieithoedd lleiafrifol; am wahodd ymgyrchwyr iaith i Gymru; am drefnu teithiau astudiaeth perthnasol i aelodau
Cadeirydd y Grŵp Addysg

Toni Schiavone

toni@cymdeithas.cymru

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp a llefaru ar ei ran ac arwain ar ymgyrchoedd addysg
Is-gadeirydd y Grŵp Addysg

Ifan Jones

ifan@cymdeithas.cymru

Cefnogi'r Cadeirydd, dirprwyo yn ôl yr angen a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd y Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

Jeff Smith

jeff@cymdeithas.cymru 

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â thai, cynllunio a materion eraill sy'n effeithio ar gymunedau Cymraeg
Is-gadeirydd y Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

Elin Hywel

elin@cymdeithas.cymru

Cefnogi'r Cadeirydd, dirprwyo yn ôl yr angen a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd y Grŵp Dyfodol Digidol

i'w benodi

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â materion darlledu a phresenoldeb y Gymraeg arlein a materion eraill sy'n effeithio ar y Gymraeg yn y byd digidol
Is-gadeirydd Grŵp Dyfodol Digidol

Mirain Owen

mirain@cymdeithas.cymru

Cefnogi'r Cadeirydd, dirprwyo yn ôl yr angen a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd y Grŵp Hawl i'r Gymraeg

i'w benodi

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â mynediad at wasanaethau yn Gymraeg a statws yr iaith
Is-gadeirydd Grŵp Hawl i'r Gymraeg

i'w benodi

Cefnogi'r Cadeirydd, dirprwyo yn ôl yr angen a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd y Grŵp Iechyd a Lles

Gwerfyl Roberts

gwerfyl@cymdeithas.cymru

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â mynediad at wasanaethau yn Gymraeg a statws yr iaith o fewn y meysydd iechyd a lles

Ynghyd â'r staff cyflogedig:

A'r swyddogion rhanbarthol:

Dogfennau perthnasol (cysylltwch os hoffech i ni anfon copi caled atoch trwy'r post):