Senedd y Gymdeithas

Senedd Cymdeithas yr Iaith

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith y Gymdeithas.

Mae hawl gan unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith enwebu unrhyw aelod arall i wasanaethu fel aelod o'r Senedd. Gallwch ddarllen am gyfrifoldebau'r swyddogion gwahanol yma.

Bob Hydref, yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas, etholir swyddogion a fydd yn gwasanaethu fel aelodau o'r Senedd am gyfnod o flwyddyn. Mae'r Swyddogion hyn yn gyfrifol am wahanol agweddau o waith y Gymdeithas. Caiff y Swyddogion sy'n gyfrifol am ranbarthau'r Gymdeithas eu hethol yng Nghyfarfodydd Blynyddol y rhanbarthau.

Dyddiadau cyfarfodydd 2022-23

Mae croeso i unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith ddod i gyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt, ond dim ond swyddogion etholedig a chyflogedig sydd â'r hawl i bleidleisio.

Mae pob cyfarfod yn canolbwyntio ar agwedd wahanol o waith y Gymdeithas (ymgyrchoedd, materion gweinyddol, rhanbarthau).

5/11/22 – Cyfarfod Senedd Weinyddol

3/12/22 – Cyfarfod Senedd Ymgyrchoedd

7/1/23 – Cyfarfod Senedd Ranbarthau

4/2/23 – Cyfarfod Senedd Ymgyrchoedd

4/3/23 – Cyfarfod Senedd Weinyddol

1/4/23 – Cyfarfod Senedd Ranbarthau (fel rhan o benwythnos preswyl 31 Mawrth-2 Ebrill)

6/5/23 – Cyfarfod Senedd Ymgyrchoedd

10/6/23 – Cyfarfod Senedd Weinyddol

1/7/23 – Cyfarfod Senedd Ranbarthau

2/9/23 – Cyfarfod Senedd Ymgyrchoedd

 

Aelodau'r Senedd 2022-23

Cadeirydd

Robat Idris

robat@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am reoli'r Gymdeithas rhwng cyfarfodydd Senedd
Is-gadeirydd Ymgyrchoedd

Dafydd Williams

Cyfrifol am sicrhau bod y Grwpiau Ymgyrchu'n weithredol
Is-gadeirydd Cyfathrebu

Osian Rhys

osian@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am beiriant cyfathrebu'r Gymdeithas
Is-gadeirydd Gweinyddol

Mai Roberts

mai@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am weinyddiaeth y Gymdeithas
Trysorydd

Danny Grehan

danny@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gyfrifon y Gymdeithas
Swyddog Codi Arian

Bethan Ruth

bethanruth@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am strategaeth codi arian y Gymdeithas
Swyddog Mentrau Masnachol

Mirain Owen

mirain@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am nwyddau a werthir gan y Gymdeithas
   
Swyddog Aelodaeth

Bethan Ruth

bethanruth@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am ein hymgyrchoedd aelodaeth a'n system aelodaeth
Swyddog y We

Llinos Anwyl

llinos@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am ein presenoldeb ar-lein
Swyddog Dylunio

Carwyn Hedd

carwyn@cymdeithas.cymru

Trefnu gwaith dylunio'r Gymdeithas, gan gynnwys y Tafod
Golygydd y Tafod

Mared Llywelyn Williams

tafod@cymdeithas.cymru

Golygydd cylchgrawn y Gymdeithas
Swyddog Dysgwyr

Heledd Owen

heledd.owen@cymdeithas.cymru

Trefnu darpariaeth i bobl sy'n dysgu'r iaith
Swyddog Rhyngwladol

Joseff Gnagbo

joseff@cymdeithas.cymru

Cadw llygaid ar ddatblygiadau polisi ac ymgyrchu ieithyddol o ran ieithoedd lleiafrifol; am wahodd ymgyrchwyr iaith i Gymru; am drefnu teithiau astudiaeth perthnasol i aelodau
Cadeirydd y Grŵp Addysg

Mabli Siriol

mabli@cymdeithas.cymru

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp a llefaru ar ei ran ac arwain ar ymgyrchoedd addysg
Is-gadeirydd y Grŵp Addysg

i'w benodi

 

Cefnogi'r Cadeirydd, dirprwyo yn ôl yr angen a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd y Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

Jeff Smith

jeff@cymdeithas.cymru

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â thai, cynllunio a materion eraill sy'n effeithio ar gymunedau Cymraeg
Is-gadeirydd y Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

i'w benodi

Cefnogi'r Cadeirydd, dirprwyo yn ôl yr angen a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd y Grŵp Dyfodol Digidol

Carl Morris

carl@cymdeithas.cymru

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â materion darlledu a phresenoldeb y Gymraeg arlein a materion eraill sy'n effeithio ar y Gymraeg yn y byd digidol
Is-gadeirydd Grŵp Dyfodol Digidol

Mirain Owen

mirain@cymdeithas.cymru

Cefnogi'r Cadeirydd, dirprwyo yn ôl yr angen a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd y Grŵp Hawl i'r Gymraeg

Siân Howys

sian@cymdeithas.cymru

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â mynediad at wasanaethau yn Gymraeg a statws yr iaith
Is-gadeirydd Grŵp Hawl i'r Gymraeg

Aled Powell

​aled@cymdeithas.cymru

Cefnogi'r Cadeirydd, dirprwyo yn ôl yr angen a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd y Grŵp Iechyd a Lles

Gwerfyl Roberts

gwerfyl@cymdeithas.cymru

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â mynediad at wasanaethau yn Gymraeg a statws yr iaith o fewn y meysydd iechyd a lles

Ynghyd â'r staff cyflogedig:

A'r swyddogion rhanbarthol:

  • Cadeirydd Rhanbarth Ceredigion, Jeff Smith (jeff@cymdeithas.cymru)
  • Cyd-gadeiryddion Rhanbarth Morgannwg-Gwent – i'w gadarnhau
  • Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd-Môn – i'w gadarnhau
  • Cadeirydd Rhanbarth Powys – i'w gadarnhau
  • Cadeirydd Rhanbarth Caerfyrddin-Penfro – i'w gadarnhau
  • Cadeirydd Rhanbarth Glyndŵr  – i'w gadarnhau

Dogfennau perthnasol (cysylltwch os hoffech i ni anfon copi caled atoch trwy'r post):