Ceredigion

Darlith John Davies: O'r Bont i Bantycelyn

01/02/2013 - 18:30

Hanes protest gyntaf Cymdeithas yr Iaith ar bont Trefechan gan yr hanesydd John Davies hanner can mlynedd wedi'r brotest.

Nos Wener y 1af o Chwefror yn y Lolfa Fach yn Neuadd Pantycelyn

 

Gweithdy "Dwi eisiau Byw yn Gymraeg"

05/02/2013 - 19:30

 

Dewch i drafod camau nesaf ymgyrch "Dwi Eisiau Byw yn Gymraeg" yn Aberystwyth

Nos Fawrth y 5ed o Chwefror am 7.30 yn Festri Capel Seion, Lon y Popty, Aberystwyth.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Bethan - 01970 624501 / bethan@cymdeithas.org

Cyfarfod Cyngor - Aberystwyth

16/02/2013 - 10:30

 

10:30yb, Dydd Sadwrn 16eg Chwefror

 

Swyddfeydd y Cambria, Rhodfa'r Mor, Aberystwyth

 

Rhagor o fanylion i ddilyn: meleri@cymdeithas.org 01970 624501

 

Sefydlu Cynghrair i frwydro dros gymunedau Cymraeg

Bydd cynrychiolwyr o gymunedau Cymraeg yn ymgynnull yn Aberystwyth dydd Sadwrn (Ionawr 12) i drafod ffyrdd i gynnal ac adfywio’r iaith yn eu hardaloedd lleol. Cynhelir cyfarfod cenedlaethol cyntaf mudiad iaith newydd yn Y Morlan, Aberystwyth.

Defnyddia Dy Dafod: Cwrs Cymraeg Amgen - Tresaith

19/10/2012 - 18:00
Cwrs Cymraeg Amgen - Tresaith 19eg-21ain Hydref 2012

Canolfan Tresaith, Ceredigion

Digwyddiad Weplyfr - Cliciwch Yma

I archebu eich lle ar-lein - Cliciwch Yma

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â jamie@cymdeithas.org / 02920 486469

Language campaigners to share international experience in Aber

LANGUAGE campaigners from around the world gathered in Aberystwyth today as part of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg's fiftieth anniversary celebrations.

Y Sesiwn Ryngwladol yn Aberystwyth

Fe ddaeth ymgyrchwyr iaith o ar draws y byd at ei gilydd yn Aberystwyth heddiw fel rhan o ddathliadau hanner can mlwyddiant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Fe wnaeth siaradwyr o Golombia, Gwlad y Basg, Twrci a Chatalonia yn ogystal â Chymru drin a thrafod ymgyrchoedd iaith mewn cynhadledd arbennig a gynhelir ar yr un penwythnos â chyfarfod cyffredinol y Gymdeithas. Ymysg y siaradwyr yr oedd Dr Sian Edwards o Brifysgol Abertawe, yr awdur ac ymgyrchydd Ned Thomas, Bejan Matur awdur Gwrdaidd o Dwrci, Paul Bilbao Sarria o Wlad y Basg a Maria Areny o Gatalonia.

Rali Ryngwladol: Dathlu 50 mlynedd o Ymgyrchu

08/09/2012 - 14:30

Sesiwn Ryngwladol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

14:30, Dydd Sadwrn, 8fed o Fedi 2012

Canolfan y Morlan, Aberystwyth

Cynhelir rali flynyddol arbennig i ddathlu 50 mlynedd ers sefydlu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, bydd cyfle gan siaradwyr i son am eu profiadau ymgyrchu mewn gwahanol lefydd yn y byd.

Siaradwyr:

yr Awdur a Darlledwr Mike Parker,

Llywydd Plaid Cymru Jill Evans ASE,

Paul Bilbao Sarria, cynrychiolydd y mudiad iaith Fasgeg Kontseilua,

Sian Howys ac eraill.

Cynhadledd: Ymgyrchu tros Ieithoedd Tan Ormes - Y Sesiwn Ryngwladol

07/09/2012 - 10:00

10yb, Dydd Gwener, 7fed o Fedi 2012

Canolfan y Morlan, Aberystwyth

Rhanbarth Ceredigion

Cadeirydd: Jeff Smith

Ar hyn o bryd un o'n prif ymgyrchoedd o fewn y Rhanbarth yw sicrhau bod Cyngor Sir Ceredigion yn weithredu’n fewnol drwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddilyn esiampl Cyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Digwyddiadau Ceredigion