Morgannwg Gwent

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

13/08/2013 - 19:30
Bydd cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg Gwent yn dechrau am 19:30 ar ddydd Mawrth y 13eg o Awst yng nghanolfan Soar, Merthyr Tudful.
 

Bydd lifft ar gael i unrhywun sydd am fynychu. 

Condemnio Cyngor dros ddiffyg ysgol Gymraeg yn Grangetown

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio penderfyniad cabinet Cyngor 
Caerdydd i fwrw ymlaen â chynllun i beidio â sefydlu ysgol Gymraeg i Grangetown, 
Caerdydd fel un ‘cywilyddus’. 

Daeth tua 50 o ymgyrchwyr lleol i biced tu allan i gyfarfod cabinet y cyngor 

Cyngor Caerdydd yn rhwystro twf addysg Gymraeg

Mae Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i’r helynt am ysgol Gymraeg yn Nhrelluest (Grangetown).

Mynnwn ysgol Gymraeg i Grangetown!

Mae mawr angen am ysgol Gymraeg yn Grangetown. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i adeiladu ysgol Gymraeg newydd yn Grangetown i ateb y galw, ond mae’n ymddangos bod cynghorwyr yn ystyried torri’r addewid hwnnw. Bydd pleidlais yng nghyfarfod y cabinet ddydd Llun 22 Gorffennaf er mwyn cychwyn ymgynghoriad. Mae papurau’r Cyngor yn awgrymu’r posibilrwydd o agor ysgol Saesneg ar y safle sydd wedi’i fwriadu ar gyfer yr ysgol Gymraeg newydd yn Grangetown, gan geisio bodloni’r galw am addysg Gymraeg drwy wneud estyniad dros dro i Ysgol Pwll Coch yn barhaol.

Cyfarfod Cell De Ddwyrain Gwent

12/09/2013 - 18:00

Ar ôl cyfarfod cyntaf llwyddiannus, bydd cyfarfod nesaf cell De Ddwyrain Gwent yn dechrau am 18.00 ar ddydd Iau'r 12fed o Fedi yn Wetherspoons, Pont-y-pŵl. Dewch i gefnogi gwaith cell fwyaf newydd Cymdeithas yr Iaith a thrafod sut fedrwch chi helpu'r iaith yn yr ardal.

Oedi dros wefan Gymraeg Torfaen - bygwth ymgyrchu

Mae ymgyrchwyr iaith wedi mynegi pryderon mawr am bolisi iaith Cyngor Torfaen wedi iddynt dorri addewid i gyhoeddi safle wê’r Cyngor yn Gymraeg erbyn dechrau’r flwyddyn hon.

Cyfarfod Cell Casnewydd/De Ddwyrain Gwent

09/07/2013 - 19:30

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn nhafarn y Tom Toya, Heol Commercial, Casnewydd, am 7.30yh ar y 9fed o Orffennaf.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 02920 486469, neu ebostiwch de@cymdeithas.org.

 

Cyfarfod Cell Caerdydd

09/09/2013 - 19:30

Dewch i gyfarfod cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith i drafod sefyllfa'r Gymraeg yn y ddinas. Dewch i rannu eich syniadau, ac i drafod sut mai hybu twf yr iaith yn y brifddinas.

Lleoliad: Tafarn y Diwc, (Duke of Clarence), Ffordd Clive, Treganna, Caerdydd.

Amser: 7.30yh

 

Am ragor o fanylion: 02920 486469

Cymry Caerdydd yn galw ar y cyngor i ail-ystyried toriadau

Mae rhai o Gymry Cymraeg mwyaf adnabyddus Caerdydd wedi llofnodi llythyr cyhoeddus at Gyngor Dinas Caerdydd yn mynegi eu pryder am gwtogiadau i wasanaethau Cymraeg ychydig ddyddiau cyn gwyl fawr yn y ddinas.

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

23/07/2013 - 19:30

Bydd cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg Gwent yn dechrau am 19:30 ar ddydd Mawrth y 23ain o Orffennaf yng Nghlwb y Bont, Pontypridd.