Powys

Rali Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol 2013

05/10/2013 - 10:30

Canolfan Gymunedol Carno, 5ed Hydref 2013

Siaradwyr: Emyr Llew, Toni Schiavone, Dafydd Morgan Lewis

Rhanbarth Powys

Cadeirydd: i'w benodi

Mae gan Gymdeithas yr Iaith gangen weithgar ym Maldwyn – croeso i chi ymuno yn y gwaith wrth i ni:

  • ymgyrchu i ddiogelu addysg cyfrwng-Gymraeg y rhanbarth
  • pwyso ar Gyngor Sir Powys i weithredu er lles y Gymraeg
  • trefnu gigs a digwyddiadau eraill.

A llawer mwy!

Digwyddiadau Powys