Hanfodol

GIG: Cymraeg yn Hanfodol

29.12.05gig_bach.jpgeusebio.JPGcigars.JPGcoda.JPGjava.JPGjava1.JPG

Cymraeg yn hanfodol

Cymraeg yn HanfodolGofynion newydd Cymdeithas yr Iaith mewn cymunedau Cymraeg.Ddiwrnod wedi i aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ymddangos gerbron Llys Ynadon Caerdydd yn dilyn eu rhan yn yr ymgyrch dros Ddeddf Iaith Newydd, bydd aelodau o'r mudiad, mewn tair ardal o Gymru,