Dogfennau a Erthyglau

Llunwiyd Iaith a Gwaith - Strategaeth Economaidd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn 2016.

Mae ar gael fel PDF

Ysgol Abersoch
Lôn Gwydryn
Abersoch
Gwynedd
LL53 7EA

Tachwedd 8fed, 2021

Dyma'r cynigion fydd yn cael eu trafod yng Nghyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas ar 13 Tachwedd, 2021 yng Nghanolfan Trebiwt, Caerdydd.

Nodir amserlen y Cyfarfod Cyffredinol isod. Mae croeso i unrhyw un fynychu ond dim ond aelodau fydd â'r hawl i bleidleisio.