Dogfennau a Erthyglau

Gallwch lawrlwytho rhifyn diweddara'r Tafod yma.

Gallwch lawrlwytho rhifyn diweddara'r Tafod yma.

Cydnabyddwn fod llawer o ddeunydd o werth am adfywio canol y trefi hyn, yn seiliedig yn bennaf ar brofiad yr ymgynghorwyr ar adfywio trefi eraill, rhai mewn gwledydd eraill. Ond mae angen ailedrych ar y cynlluniau yn eu hanfod, yn hytrach na diwygio cynnwys, gan eu bod wedi methu mewn nifer o amcanion sylfaenol:

CATEGORIAU IAITH NEWYDD I YSGOLION – Rhaid ymateb cyn 26.3.21

Mae Llywodraeth yn ymgynghori ar gategoriau ysgolion. Mae'r ymgynghoriad i'w weld yma: https://llyw.cymru/categoreiddio-ysgolion-yn-ol-y-ddarpariaeth-cyfrwng-cymraeg

Daw'r cyfnod gwrthwynebu i ben am 10am ar 15.2.21
Dylid danfon ymatebion i ysgolionmon@ynysmon.gov.uk ac mae'r ddogfen ymgynghori
i'w gweld yma

Gwrthwynebiad i’r Rhybudd Statudol i gau Ysgol Gynradd Talwrn - gan Grŵp Ymgyrch Addysg, Cymdeithas yr Iaith

Mae'r cyfnod ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol Abersoch yn dod i ben am 1pm ar 23.2.21. 
Dylid danfon ymatyebion i moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru

Isod mae ymateb rhanbarth Caerfyrddin i'r Cynnig i adolygu'r Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian
Daw'r ymgynghoriad i ben ar 21.2.21.
Dylid danfon ymatebion i: DECMEP@sirgar.gov.uk

Mae'r ddogfen ymgynghori i'w gweld yma

Ymateb rhanbarth Caerfyrddin
Yn unol â threfn yr holiadur –

Your solicitor/conveyancer is welcome to use the document below (subject to the Terms of Use) if you own a house with a Welsh name (with or without land) in Wales, which you do not intend to sell at the moment, but you would like to protect its name for the future.

Mae'r ddogfen ar gael yn Gymraeg yma.

Your solicitor/conveyancer is welcome to use the clause below (subject to the Terms of Use) if you are selling undeveloped land with a Welsh name in Wales and would like to prevent the buyers and their successors in title from changing the name in the future.

Mae'r cymal ar gael yn Gymraeg yma.