Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Athro Treasure,

Ysgrifennwn atoch ynghylch eich bygythiad i ddileu tair swydd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.

Cyn y weithred

  • Cofiwch taw mudiad Di-drais yw Cymdeithas. Hynny yw rydym yn gwneud y penderfyniad i weithredu ac yna yn derbyn y canlyniadau. Ni ddylid ymateb i unrhyw sefyllfa gyda thrais neu eiriau bygythiol (hyd yn oed yn wyneb ymddygiad amhriodol gan yr heddlu, staff diogelwch na’r cyhoedd) yn ôl y Dull Di Drais.

Annwyl Weinidog y Gymraeg a Phrif Weithredwr y Cyngor Llyfrau   

Annwyl Brif Weithredwr Lidl,

Diwygio llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad 

Annwyl Brif Weithredwr Ofcom,