Morgannwg Gwent

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent

04/06/2013 - 19:30

Cynhelir y cyfarfod rhanbarth am 7:30, nos Fawrth, Mehefin 4ydd lan llofft yn nhafarn y Cayo, Heol yr Eglwys Gadeiriol, Caerdydd.

Cyfarfod Cell Caerdydd

08/05/2013 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cell Caerdydd am 7:30, nos Fercher, 8fed Mai yn nhafarn y Duke of Clarence (Y Diwc), Ffordd Clive, Treganna, Caerdydd.

Am ragor o fanylion: 02920 486469 

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent

22/04/2013 - 19:30

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent

7:30yh, Ebrill 22

Clwb y Bont, 85a Stryd Taf, Pontypridd, CF37 4SL

Am ragor o wybodaeth: 02920 486469

Cofeb i goffáu sefydlu'r Gymdeithas

Fe ddaeth ymgyrchwyr iaith ynghyd i goffáu sefydlu Cymdeithas yr Iaith dros hanner can mlynedd yn ôl drwy ddadorchuddiad plac ym Mhontarddulais heddiw (Dydd Sadwrn, 9fed Mawrth).

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

19/03/2013 - 18:30

Cyfarfod Rhanbarth Mogannwg Gwent - Canolfan Soar, Merthyr Tudful

Dewch i drafod gwaith y Rhanbarth dros y misoedd nesaf. Hefyd fe fydd cyfle aros ymlaen i weld Drama'r Theatr Genedlaethol 'Dyled Eileen' manylion fan hyn: http://www.facebook.com/events/409106375849252/

 

 

 

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

11/03/2013 - 19:30

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent, Clwb y Bont, Pontypridd

Dewch i gyfrannu at waith y rhanbarth

Merthyr Council bilingual website, but concerns remain

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (The Welsh Language Society) has welcomed the success of local members campaign after Merthyr Council launched a partly bilingual website, but have expressed concerns at the lack of Welsh provision by the council in other departments.

Cymdeithas yn cyfarfod gyda Carwyn Jones

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am newidiadau polisi yn sgil canlyniadau’r Cyfrifiad mewn hysbysebion papurau newydd heddiw, wrth i aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg gwrdd â’r Prif Weinidog.

Gwefan ddwyieithog Cyngor Merthyr, ond pryderon o hyd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu llwyddiant ymdrechion eu haelodau lleol ar ôl i Gyngor Merthyr ddarparu gwefan sydd yn rannol ddwyieithog, ond wedi mynegi pryderon am ddiffyg darpariaethau Cymraeg eraill gan y cyngor.

Wedi blwyddyn o ymgyrchu gan aelodau lleol a arweiniodd at ymchwiliad gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg aeth gwefan ddwyieithog y cyngor ar-lein ddechrau’r flwyddyn newydd.

Cyfarfod Cyhoeddus i Drafod Tafwyl 2013 a thoriadau arfaethedig

03/02/2013 - 18:00

Yn Y Mochyn Du, Caerdydd
Nos Sul, Chwefror 3.
6 pm

Mae unig ŵyl Gymraeg flynyddol Caerdydd, Tafwyl, wedi datblygu i fod yn ddathliad o Gymreictod yn y Brifddinas dros y ddegawd diwethaf.  Daeth dros 10,000 o bobl o bob cefndir ieithyddol i ŵyl Tafwyl 2012.

Mae Tafwyl wedi bod yn enghraifft o brosiect llwyddiannus sydd wedi tyfu drwy ewyllys pobl Caerdydd a 56 o sefydliadau a mudiadau sydd wedi cefnogi’r wyl.