Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Maria Miller,

S4C - Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr (CSR)

Ysgrifennaf ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i godi cwestiynau ynghylch
dyfodol ariannu S4C yn wyneb yr adolygiad cynhwysfawr o wariant Llywodraeth
Prydain.

Nodwn eich bod eisoes wedi gwneud nifer o doriadau ychwanegol ar ben y toriadau
enbydus a gyhoeddwyd fel rhan o’r Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr yn 2010. Yn

Mehefin 17, 2013

Annwyl Weinidog,

Safonau Iaith Arfaethedig

[Cliciwch yma am y PDF]

Diolch am gynnig y cyfle i gyflwyno tystiolaeth i’r pwyllgor.

Cymdeithas o bobl yw Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sy'n gweithredu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o'r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid.

 

                                                      21 Chwefror 2013