Dogfennau a Erthyglau

[Agor y ddogfen fel PDF]

15 Gorffennaf 2013

Annwyl Lywydd,

Ysgrifennwn atoch ar fater brys ynglŷn â chynllun ieithoedd swyddogol y Cynulliad a gyflwynwyd i’r Cynulliad yn hwyr ddydd Mercher diwethaf.

Cwtogiadau Pellach Llywodraeth Prydain i S4C - torri’r siarter dros ieithoedd lleiafrifol

Annwyl Mr Alexey Kozhemyakov

Annwyl Maria Miller,

S4C - Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr (CSR)

Ysgrifennaf ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i godi cwestiynau ynghylch
dyfodol ariannu S4C yn wyneb yr adolygiad cynhwysfawr o wariant Llywodraeth
Prydain.

Nodwn eich bod eisoes wedi gwneud nifer o doriadau ychwanegol ar ben y toriadau
enbydus a gyhoeddwyd fel rhan o’r Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr yn 2010. Yn

Mehefin 17, 2013

Annwyl Weinidog,

Safonau Iaith Arfaethedig

[Cliciwch yma am y PDF]

Diolch am gynnig y cyfle i gyflwyno tystiolaeth i’r pwyllgor.

Cymdeithas o bobl yw Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sy'n gweithredu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o'r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid.