Dogfennau a Erthyglau

Mehefin 17, 2013

Annwyl Weinidog,

Safonau Iaith Arfaethedig

[Cliciwch yma am y PDF]

Diolch am gynnig y cyfle i gyflwyno tystiolaeth i’r pwyllgor.

Cymdeithas o bobl yw Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sy'n gweithredu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o'r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid.

 

                                                      21 Chwefror 2013

 

YMATEB CYMDEITHAS YR IAITH I’R DDOGFEN YMGYNGHOROL AM Y CYNNIG I GAU YSGOL LLANDDONA

DATGANWN EIN GWRTHWYNEBIAD I’R CYNNIG – Y CYFEIRIR YN GYSON YN Y DDOGFEN ATO FEL “OPSIWN 3” – I GAU YSGOL LLANDDONA., A HYNNY AM Y RHESYMA CANLYNOL –