Dogfennau a Erthyglau

(Cynnig a baswyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith ar Hydref 30ain, 2010)

Noda'r Cyfarfod Cyffredinol y canlynol:

• Daeth S4C i fodolaeth yn sgil ymgyrch boblogaidd hir a thrwy gonsensws gwleidyddol.
• Gosodwyd fformiwla ariannu S4C mewn statud er mwyn sicrhau na fyddai ymyrraeth wleidyddol yn y dull y'i hariennir.
• Mae lefel ariannu S4C yn adlewyrchu'r angen i sicrhau bod gwasanaeth Cymraeg yn gyfatebol a gwasanaethau prif-ffrwd ar sianeli eraill o ran safon a chreadigrwydd.

Ymchwiliad S4C y Pwyllgor Materion Cymreig
Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg - Tachwedd 2010

1. Rhagair

Rhagair Argraffiad Newydd

Wedi ffurfio llywodraeth newydd yn Llundain ym Mai 2010, penderfynodd y Glymblaid Geidwadol/Ryddfrydol gwtogi'n ddifrifol ar wariant cyhoeddus mewn ymateb i'r argyfwng ariannol a achoswyd ynghynt gan y banciau yn y sector breifat.

1997 - Blwyddyn y deffro! O'r diwedd dechreuodd y Gymdeithas ymgyrchu yn erbyn Coleg sydd ers degawd wedi darparu cyrsiau trwy gyfrwng y Saesneg yn unig i genedlaeth o bobl ifanc Sir Gar.

Tystiolaeth gyflwynodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Arolwg Iaith, Pwyllgor Diwylliant, y Cynulliad Cenedlaethol - Mehefin 2002

Rhagymadrodd

Yn ystod Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd daeth gwr i mewn i uned Cymdeithas yr Iaith am sgwrs. Dysgwr ydoedd, er bod ei Gymraeg yn rhugl erbyn hyn. Dywedodd mor falch yr oedd ei fod wedi llwyddo i ddysgu Cymraeg a bod ei ferch erbyn hyn yn derbyn addysg Gymraeg.