Caerfyrddin Penfro

Dros 500 yn Rali'r Cyfrif - Safiad Sir Gâr heddiw

Er gwaethaf y tywydd gaeafol, daeth dros 500 o bobl o bob rhan o Sir Gaerfyrddin i Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin fore Dydd Sadwrn 19eg Ionawr 2013 er mwyn arwyddo Adduned “Dwi eisiau Byw yn Gymraeg” a chlywed rhai o bobl adnabyddus ac amlwg Sir Gaerfyrddin yn nodi pam eu bod nhw'n cymryd “Munud i Addunedu”.

"We want to live in Welsh"

People from all over Carmarthenshire are expected to attend a rally held by Cymdeithas yr Iaith outside County Hall, Carmarthen on Saturday January 19th 2013 to voice their concerns about the dramatic decline in the numbers of Welsh speakers in the county and to demand a future for local Welsh-speaking communities.

Rali'r Cyfrif: Safiad Sir Gâr

Bydd pobl o ar draws Sir Gaerfyrddin yn ymgynnull wrth Neuadd y Sir am 11am fore Sadwrn 19eg Ionawr 2013 i ddatgan eu pryder am y dirywiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sir ac i fynnu dyfodol i gymunedau lleol Cymraeg. Yn arwain y dorf i addunedu eu bod "Eisiau byw yn Gymraeg" bydd teuluoedd rhai o arwyr y Sir fel Gwynfor a Ray Gravell yn ogystal â ffigurau amlwg o fyd gwleidyddiaeth a diwylliant.

Rhanbarth Sir Gâr-Penfro

Cadeirydd: Sioned Elin
Swyddog Maes: Dim Swyddog Maes
Rhif Ffôn: 01559 384378

Mae'r rhanbarth yn cwrdd yn rheolaidd – cysyllta am ragor o wybodaeth

Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Gâr
Cynhaliwyd ymgynghoriad estynedig i Gynllun Adnau'r Cyngor. Mae ymateb y rhanbarth i'w weld yma, a'r ymateb gwrieddiol i'w weld yma.

Digwyddiadau Sir Gâr-Penfro

Digon yw Digon - Cyngor Sir Caerfyrddin

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am brotest o flaen cyfarfod o'r Pwyllgor Craffu addysg Cyngor Sir Gar i ddangos fod pobl y sir wedi cael digon o agwedd negyddol y Cyngor tuag at ysgolion a chymunedau pentrefol Cymraeg.