Caerfyrddin Penfro

Cyfarfod "Dwi eisiau byw yn Gymraeg" - cadw'r pwysau ar Gyngor Sir Gar

06/03/2013 - 19:00

Cyfarfod "Dwi eisiau byw yn Gymraeg" - cadw'r pwysau ar Gyngor Sir Gar

Cyfle i fod yn rhan o'r ymgyrch i bwyso ar Gyngor Sir Gar i'n galluogi i fyw yn Gymraeg

Tafarn y Glyndwr, Heol y Frenhines, Caerfyrddin

Nos Fercher y 6ed o Fawrth am 7pm

Cyfarfod "Dwi Eisiau Byw yn Gymraeg" - Caerfyrddin

04/02/2013 - 19:00

Cyfarfod "Dwi Eisiau Byw yn Gymraeg" - Rhanbarth Caerfyrddin

Dewch i drafod camau nesaf ymgyrch "Dwi eisiau byw yn Gymraeg" yn Sir Gaerfyrddin.

Nos Lun y 4ydd o Chwefror am 7pm yn y Boar's Head, Heol Awst, Caerfyrddin

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Bethan neu Sioned - bethan@cymdeithas.org / sioned@cymdeithas.org neu 01559 384378

Dros 500 yn Rali'r Cyfrif - Safiad Sir Gâr heddiw

Er gwaethaf y tywydd gaeafol, daeth dros 500 o bobl o bob rhan o Sir Gaerfyrddin i Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin fore Dydd Sadwrn 19eg Ionawr 2013 er mwyn arwyddo Adduned “Dwi eisiau Byw yn Gymraeg” a chlywed rhai o bobl adnabyddus ac amlwg Sir Gaerfyrddin yn nodi pam eu bod nhw'n cymryd “Munud i Addunedu”.

"We want to live in Welsh"

People from all over Carmarthenshire are expected to attend a rally held by Cymdeithas yr Iaith outside County Hall, Carmarthen on Saturday January 19th 2013 to voice their concerns about the dramatic decline in the numbers of Welsh speakers in the county and to demand a future for local Welsh-speaking communities.

Rali'r Cyfrif: Safiad Sir Gâr

Bydd pobl o ar draws Sir Gaerfyrddin yn ymgynnull wrth Neuadd y Sir am 11am fore Sadwrn 19eg Ionawr 2013 i ddatgan eu pryder am y dirywiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sir ac i fynnu dyfodol i gymunedau lleol Cymraeg. Yn arwain y dorf i addunedu eu bod "Eisiau byw yn Gymraeg" bydd teuluoedd rhai o arwyr y Sir fel Gwynfor a Ray Gravell yn ogystal â ffigurau amlwg o fyd gwleidyddiaeth a diwylliant.

Rhanbarth Sir Gâr-Penfro

Cadeirydd: Sioned Elin ac Amy Jones
Swyddog Cyfathrebu'r Ardal: Ffred Ffransis

 

Dyma fanylion ymgyrchoedd diweddaraf rhanbarth Caerfyrddin-Penfro.
Cysyllta gyda ni am ragor o wybodaeth.
 

Galwad Sir Gâr

Sir Gâr welodd y cwymp mwyaf yng nghanran y siaradwyr Cymraeg yn ôl canlyniadau Cyfrifiad 2021. Roedd yr un peth yn wir ddeng mlynedd yn ôl felly mae Cyngor Sir Gâr wedi dechrau mynd ati i geisio adfer y Gymraeg yn y sir. 
Mae rhai pethau tu hwnt i allu cynghorau sir felly mae angen i'r Llywodraeth weithredu nawr i sicrhau:

Digwyddiadau Sir Gâr-Penfro

Digon yw Digon - Cyngor Sir Caerfyrddin

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am brotest o flaen cyfarfod o'r Pwyllgor Craffu addysg Cyngor Sir Gar i ddangos fod pobl y sir wedi cael digon o agwedd negyddol y Cyngor tuag at ysgolion a chymunedau pentrefol Cymraeg.