Gwynedd Mon

Cyflwyno'r Llyfr Du i Gomisiynydd y Gymraeg

08/06/2012 - 14:00

2yp, Dydd Gwener, 8ed Mehefin
Stondin Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mi fydd y Gymdeithas yn cyflwyno llyfryn i Gomisiynydd y Gymraeg sy'n cynnwys enghreifftiau unigolion o'u problemau gyda gwasanaethau Cymraeg.

Meri Huws, Hywel Williams AS, Jerry Hunter, Judith Humphreys, Ceri Phillips

Trwy ddulliau chwyldro…? Hanner can mlynedd o ymgyrchu iaith - cynhadledd

16/11/2012 - 09:00

Trwy ddulliau Chwyldro...? Hanner can mlynedd o ymgyrchu iaith

Dyma gynhadledd a fydd yn cynnig cyfle i gloriannu’n feirniadol effaith a dylanwad yr ymgyrchu a welwyd mewn perthynas â’r iaith Gymraeg dros yr hanner canrif diwethaf ar fywyd gwleidyddol a diwylliannol Cymru. Fe’i trefnir ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, a Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Prifysgol Aberystwyth.

Dyddiad: 16-17 Tachwedd

Lleoliad: Neuadd Reichel, Safle Ffriddoedd, Prifysgol Bangor

Rali Wylfa B: Brwydr teulu yn frwydr dros gymunedau Cymraeg

Mae'r frwydr dros ddiogelu tir teulu o Ynys Môn yn ficrocosm o’r frwydr dros gymunedau Cymraeg, dyna fydd neges rali yn erbyn datblygu atomfa niwclear newydd yn y sir heddiw.

Rhanbarth Gwynedd-Môn

Cadeirydd: i'w benodi

Cyfarfodydd Rhanbarth

Rydym fel rhanbarth yn ceisio cyfarfod yn fisol. Mae croeso i bawb – nid oes rhaid bod yn aelod o'r Gymdeithas. Cysylltwch i ddarganfod pryd a ble mae'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal.

Gelli di helpu?

Mae angen cyson am dynnu sylw at ddiffygion y Gymraeg ym mhob maes, ac rydym angen cefnogaeth. Er mai yng Ngwynedd a Môn mae'r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg, yma mae'r bygythiad mwyaf hefyd. Felly os oes gennych amser i'w roi, mae digon o waith i'w wneud!

Digwyddiadau Gwynedd-Môn