Hawliau i'r Gymraeg

Asesiad Cynghorau'r De Ddwyrain

Asesiad o ymatebion Cynghorau De Ddwyrain Cymru i holiadur

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Addroddiad Llawn (Word Docx): Arolwg Cynghorau Sir y De (de-glicio'r ddolen a dewis "cadw'r cysylltiad fel")

 

Arolwg: perfformiad Cymraeg 'anfoddhaol' cynghorau sir y de

Cyngor Caerdydd yw'r gorau ymysg cynghorau sir de Cymru yn ei gefnogaeth i'r Gymraeg tra bod Merthyr yw'r gwaethaf, yn ôl arolwg a gomisiynwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Bancio Arlein yn Gymraeg - mynnwch wasanaeth cyflawn

Rydyn ni'n galw ar sefydliadau ariannol i gynnig bancio ar-lein yn Gymraeg. Credwn fod yno angen i gael gwasanaeth bancio ar-lein cyflawn yn ddwyieithog ac y dylai HSBC ateb y gofyn yna.

Merthyr council language 'farce' - official complaint

MERTHYR council faces an official reprimand after being branded "a complete farce" by Welsh language campaigners in a complaint to the local government watchdog, after it launched an English-only website.

In a letter to the Public Service Ombudsman, members of campaign group Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (The Welsh Language Society) have accused the local authority of consistent and severe breaches of its legally-binding language scheme.

Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni

Cychwyn ymgyrch dros ddefnydd y Gymraeg yn y Cynulliad

Mae ymgyrchwyr iaith yn lansio ymgyrch arlein heddiw i gryfhau presenoldeb y Gymraeg yn y Cynulliad (Dydd Gwener, Mehefin 3).

Fe fydd ymgyrch grwp hawliau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn canolbwyntio ar sichrau bod cofnod llawn o drafodion y Cynulliad ar gael yn y Gymraeg. Bydd y grwp hefyd yn pwyso am gynnydd cyffredinol yn nefnydd y Gymraeg yn y Cynulliad.

Hawliau i'r Gymraeg

Ydych chi erioed wedi teimlo bod gwasanaethau yn Gymraeg yn dameidiog ac anghyson? Neu wedi teimlo y byddwch achosi trafferth wrth ofyn am wasanaeth yn Gymraeg?

Os felly, dylech chi ymuno a’r grwp hwn.

Ydych chi'n cael trafferth byw eich bywyd yn y Gymraeg o ddydd i ddydd? Oes gennych chi gwyn am ddiffyg gwasanaeth yn y Gymraeg?

Os felly cyfranwch at ein Llyfr Du.

Oes gennych chi gwyn am ddiffyg gwasanaeth yn y Gymraeg?

Beth allai wneud?

Mae sawl ffordd gallwch chi helpu'r ymgyrch...

Rydyn ni'n galw ar sefydliadau ariannol i gynnig bancio ar-lein yn Gymraeg. Credwn fod yno angen i gael gwasanaeth bancio ar-lein cyflawn yn ddwyieithog ac y dylai HSBC...

Ynghanol cyffro gemau'r 6 gwlad, siom yw gweld bod Undeb Rygbi Cymru yn dal i fethu â chefnogi'r iaith Gymraeg!

Mae angen gwneud yn gwbl glir iddynt fod yn rhaid i'r Gymraeg fod yn rhan...

Tan eleni gwelwyd arwyddion dwyieithog yn siop M&S Caerfyrddin, ond does dim llawer yno erbyn hyn. Yn ogystal agorwyd siop yn Llanelli rhai blynyddoedd yn ôl gyda'r nesaf peth i ddim o arwyddion Cymraeg. Yn dilyn pwysau a...

Dogfennau