Hawliau i'r Gymraeg

Bancio Arlein yn Gymraeg - mynnwch wasanaeth cyflawn

Rydyn ni'n galw ar sefydliadau ariannol i gynnig bancio ar-lein yn Gymraeg. Credwn fod yno angen i gael gwasanaeth bancio ar-lein cyflawn yn ddwyieithog ac y dylai HSBC ateb y gofyn yna.

Merthyr council language 'farce' - official complaint

MERTHYR council faces an official reprimand after being branded "a complete farce" by Welsh language campaigners in a complaint to the local government watchdog, after it launched an English-only website.

In a letter to the Public Service Ombudsman, members of campaign group Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (The Welsh Language Society) have accused the local authority of consistent and severe breaches of its legally-binding language scheme.

Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni

Cychwyn ymgyrch dros ddefnydd y Gymraeg yn y Cynulliad

Mae ymgyrchwyr iaith yn lansio ymgyrch arlein heddiw i gryfhau presenoldeb y Gymraeg yn y Cynulliad (Dydd Gwener, Mehefin 3).

Fe fydd ymgyrch grwp hawliau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn canolbwyntio ar sichrau bod cofnod llawn o drafodion y Cynulliad ar gael yn y Gymraeg. Bydd y grwp hefyd yn pwyso am gynnydd cyffredinol yn nefnydd y Gymraeg yn y Cynulliad.

Hawliau i'r Gymraeg

Ydych chi erioed wedi teimlo bod gwasanaethau yn Gymraeg yn dameidiog ac anghyson? Neu wedi teimlo y byddwch achosi trafferth wrth ofyn am wasanaeth yn Gymraeg?

Os felly, dylech chi ymuno â’r grŵp hwn, sydd yn ymwneud â hawliau o ran defnyddio'r Gymraeg, statws y Gymraeg a defnydd cyrff o'r iaith.

Ydych chi'n cael trafferth byw eich bywyd yn y Gymraeg o ddydd i ddydd? Oes gennych chi gŵyn am ddiffyg gwasanaeth yn y Gymraeg?

Oes gennych chi gwyn am ddiffyg gwasanaeth yn y Gymraeg?

Beth allai wneud?

Mae sawl ffordd gallwch chi helpu'r ymgyrch...

Rydyn ni'n galw ar sefydliadau ariannol i gynnig bancio ar-lein yn Gymraeg. Credwn fod yno angen i gael gwasanaeth bancio ar-lein cyflawn yn ddwyieithog ac y dylai HSBC...

Tan eleni gwelwyd arwyddion dwyieithog yn siop M&S Caerfyrddin, ond does dim llawer yno erbyn hyn. Yn ogystal agorwyd siop yn Llanelli rhai blynyddoedd yn ôl gyda'r nesaf peth i ddim o arwyddion Cymraeg. Yn dilyn pwysau a...

Mae mwy a mwy o bobl yn siopa yn Aldi, mae ganddyn nhw dair siop yn Sir Gaerfyrddin ond does dim Cymraeg yn eu siopau o gwbl - a braidd dim staff gyda nhw sydd yn siarad Cymraeg. Danfon neges atyn nhw i ddweud dy fod di eisiau byw yn...

Dogfennau