Dogfennau a Erthyglau

1997 - Blwyddyn y deffro! O'r diwedd dechreuodd y Gymdeithas ymgyrchu yn erbyn Coleg sydd ers degawd wedi darparu cyrsiau trwy gyfrwng y Saesneg yn unig i genedlaeth o bobl ifanc Sir Gar.

Tystiolaeth gyflwynodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Arolwg Iaith, Pwyllgor Diwylliant, y Cynulliad Cenedlaethol - Mehefin 2002

Rhagymadrodd

Yn ystod Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd daeth gwr i mewn i uned Cymdeithas yr Iaith am sgwrs. Dysgwr ydoedd, er bod ei Gymraeg yn rhugl erbyn hyn. Dywedodd mor falch yr oedd ei fod wedi llwyddo i ddysgu Cymraeg a bod ei ferch erbyn hyn yn derbyn addysg Gymraeg.

Cyflwyniad

O'r diwedd mae'r banciau a'r cwmniau ffôn symudol yn dechrau cydnabod yr angen am wasanaethau Cymraeg, ac erbyn hyn maen nhw'n cynnig ambell i wasanaeth Cymraeg yn eu canghennau ac ar y ffôn. Nid yw'r darpariaethau ceiniog a dimau yma'n ddigonol - mesurau i geisio ein tewi ydyn nhw yn fy marn i.

Wrth ddechrau ennill un brwydr mae brwydr arall yn codi.

  
Deddf Iaith: Amlinelliad Syml!

[Cafodd y Ddogfen yma ei baratoi ar gyfer ei ddosbarthu yn ystod Eisteddfod yr Urdd 2003, ceir trafodaeth ddyfnach yn nogfen bolisi Cymdeithas yr Iaith: Deddf Iaith Newydd i'r Ganrif Newydd ]
pobl_w398.jpg

CANRIF NEWYDD - DEDDF IAITH NEWYDD

Beth yw galwad Cymdeithas yr Iaith?

Ymateb McDonalds

Staff Cymraeg:

    Mae McDonalds yn cyflogi 4,000 o weithwyr yng Nghymru.

    Maeír canran oír staff syín siarad Cymraeg, i bob pwrpas, yn newid gyda chanran y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal.

    Mae McDonalds Caernarfon yn cyflogi 47 o
    weithwyr ñ mae 40 ohonynt yn Gymry Cymraeg.

Arwyddion Dwyieithog:

Strong Language: Does Wales need a new Welsh language act – and is direct protest the only way of getting it?

Tudalen 9 – 10: Chwefror 27 – Mawrth 5ed 2006

Mae'r erthygl hon ar gael fel ffeil PDF (260kb).

Dros y misoedd diwethaf mae Bwrdd Cynllunio'r Coleg Ffederal Cymraeg gafodd ei sefydlu gan y Gweinidog Addysg, Jane Hutt, wedi bod yn cyfarfod yn gyson er mwyn cynorthwyo a bwydo syniadau i gadeirydd y Bwrdd, Yr Athro Robin Williams, a fydd dros yr wythnosau nesaf yn paratoi adroddiad ac yn ei gyflwyno i Jane Hutt erbyn yr haf.

Ar raglen Good Morning Wales bore yma dywedodd Peter Hain ei fod yn falch fod Llywodraeth y Cynulliad, Swyddfa Cymru a San Steffan wedi canfod 'common sense solution' ynghylch y Gorchymyn Iaith. Yn ei farn ef mae'r Gorchymyn wedi cael ei wella yn ystod y broses ac nad oedd e'n awyddus i weld 'burden of regulation' ar fusnesau preifat ac mae'n credu fod busnesau wedi gwneud cymaint eisoes drwy ewyllys da.

Bil Cynllunio - cyfle i greu cymunedau cynaliadwy

Tystiolaeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Darlith a draddodwyd yn fyw ar y we gan aelodau Cymdeithas yr Iaith yn y Gell, Blaenau Ffestiniog ar Ionawr 15fed 2011, bron i hanner can mlynedd ar ôl darlledu darlith 'Tynged yr Iaith' gan Saunders Lewis ar y radio. Y nod oedd rhannu gweledigaeth Cymdeithas yr Iaith ar sut i sicrhau Cymunedau Cymraeg Cynaliadwy.