Caerfyrddin Penfro

Cyngor Sir Caerfyrddin - Dim Pandas yma

cyngor_sir_caerfyrddin.JPGMae aelodau o Gymdeithas yr Iaith wedi mynd ’ llu o bandas at Neuadd y Sir Caerfyrddin am 9am heddiw o flaen cyfarfod Cyngor llawn a fydd yn pleidleisio ar fabwysiadu Cynllun Datblygu Unedol.