Ceredigion

Targedu Siopau a chwmniau yn yr ymgyrch Deddf Iaith Newydd

deddf_iaith_newydd.gifDros nos bu aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg allan yn gweithredu dros Ddeddf Iaith newydd yn Aberystwyth drwy ludio sticeri 'Ble Mae'r Gymraeg' a Deddf Iaith Newydd ar siopau a busnesau yn y dre.

Cysgu ar y stryd dros Ddeddf Eiddo

cysgu_yn_aberystwyth.jpg Dros yr wythnos nesaf, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn parhau gyda'r daith drwy Gymru i ledaenu ymwybyddiaeth ynglŷn â’r angen am Ddeddf Eiddo.

Targedu siopau Aberteifi, Trallwng ac Aberystwyth yn yr ymgyrch dros Ddeddf Iaith

deddf_iaith_newydd.gifFel rhan o’r ymgyrch dros Ddeddf Iaith Newydd bu aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn Aberystwyth neithiwr yn glynu sticeri ar siopau cadwyn, banciau a Chymdeithasau Adeiladu yn y dref. Roedd y sticeri hyn yn galw am 'Ddeddf Iaith Newydd' .Ymysg y siopau a dargedwyd roedd Woolworth, Barclays, Abbey, Burtons, Subway a Dorothy Perkins.etc.

Y Gymdeithas yn cyfarfod gyda Dai Lloyd Evans

 crestceredigion.gif Mewn cyfarfod bore yma gydag arweinydd a phrif weithredwr Cyngor Ceredigion, cyflwynodd Cymdeithas yr Iaith eu galwad am sefydlu gweithgor arbennig er mwyn cynnal arolwg brys o sefyllfa’r iaith Gymraeg yng Ngheredigion.

Fforwm ar Ddeddf Iaith yn galw am symud ymlaen!

Daeth croesdoriad o fudiadau a sefydliadau Cymreig i’r Fforwm Genedlaethol ar Ddeddf Iaith a drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ddydd Sadwrn yn Aberystwyth.

Gwleidyddion yn Cadw Draw!

Heddiw mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu aelodau o Bwyllgor Diwylliant y Cynulliad Cenedlaethol am nad oes dim un ohonynt wedi cytuno i dderbyn gwahoddiad i fynychu’r Fforwm Genedlaethol ar Ddeddf Iaith Newydd a gynhelir yn Aberystwyth y dydd Sadwrn hwn.

Deddf Iaith newydd - Cynhadledd i gychwyn trafodaeth amserol.

Dydd Sadwrn yma (Mawrth 12, 2005), bydd Cymdeithas yr iaith Gymraeg yn cynnal Fforwm Genedlaethol i drafod yr angen am Ddeddf Iaith Newydd. Cynhelir y fforwm yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth. Ymhlith y cyfarnwyr bydd Hywel Williams – aelod Seneddol Caernarfon – a fydd yn amlinellu cynnwys y mesur iaith y mae’n bwriadu ei gyflwyno i senedd San Steffan.

Ymchwiliad Cyhoedddus Ceredigion - Y Gymraeg yn eilradd

 crestceredigion.gif Ar drothwy yr Ymchwiliad Cyhoeddus i Gynllun Datblygu Unedol Cyngor Sir Ceredigion, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi datgan pryder ynglyn â lle yr iaith Gymraeg o fewn y broses.

Cyhuddo Cyngor Ceredigion o gefnu ar y Gymraeg

 crestceredigion.gif Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo Cyngor Sir Ceredigion o gefnu ar yr iaith Gymraeg ar ôl clywed fod y Cyngor Sir wedi apwyntio Prif Swyddog Ieunctid nad yw yn gallu siarad Cymraeg.

Trefnu trip siopa yn Aberystwyth

Codi Sticeri Ble mae'r GymraegAm 12 o’r gloch prynhawn dydd Sadwrn Rhagfyr 11eg bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, o dan arweiniad Sion Corn, yn trefnu trip siopa Nadolig drwy strydoedd Aberystwyth.