Ceredigion

Targedu Aberystwyth am yr eildro!

Dros nos cafodd 25 o gwmniau preifat yn Aberystwyth megis Halifax, Millets, Dorothy Perkins, Burtons, Abbey a Woolworths eu targedu am yr eildro gan 30 aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, pan orchuddiwyd eu ffenestri â sticeri gludiog, sydd yn gofyn ‘Ble mae’r Gymraeg?’

Ymgyrchu yn dwyn ffrwyth - Burger King i fabwysiadu polisi dwyieithog!

logoWAG.jpg Mae bwyty cadwyn Burgerking wedi addo mabwysiadu polisi dwyieithog erbyn y Nadolig. Dyna’r neges a dderbyniodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg heddiw gan reolwr Burgerking yn Aberystwyth.

Deddf Iaith Newydd: Gweithredu uniongyrchol ar strydoedd Aberteifi

deddf_iaith_newydd.gifNeithiwr, yn nhref Aberteifi, cafodd nifer o gwmniau megis Kwik Save, Bewise, Curries, Halifax, Dorothy Perkins, Boots, Woolworths, W H Smiths, Thomas Cook, Choices a Peacocks eu targedu gan aelodau o'r Gymdeithas..

Gweithredu ym Mangor dros Ddeddf Iaith Newydd

Neithiwr (nos Sul 24/10/04), yn ninas Bangor, targedodd aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ddegau o gwmniau preifat – (banciau, archfarchnadoedd, arwerthwyr tai, siopau cadwyn ayb) – gan orchuddio eu ffenestri a sticeri gludiog, sydd yn gofyn ‘Ble mae’r Gymraeg?’

Gweithredu uniongyrchol i dynnu sylw at fethiant Cyllideb y Cynulliad

logoWAG.jpg Neithiwr (Sul 24/10/04), peintiwyd y slogan – ‘Cymorth Prynu - £5 miliwn’ – gan aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ar furiau swyddfa Llywodraeth y Cynulliad yn Aberystwyth.

Arestio Naw Aelod CYI yn Aberystwyth

Cafodd naw aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg eu harestio prynhawn heddiw (Dydd Mercher) yn dilyn protest dros Ddeddf Iaith y tu allan i fwyty MCDONALDS yn Aberystwyth. Roedd rhai ugeiniau o aelodau'r Gymdeithas wedi ymgasglu tu allan i MCDONALDS cyn i'r naw gael eu harestio. Roedd y naw a arestiwyd yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwth.

Fforwm Genedlaethol i alw am Ddeddf Iaith!

Meirion Prys Yn dilyn tair wythnos o weithredu uniongyrchol mewn trefi ledled Cymru, mae Cymdeithas yr Iaith heddiw yn cyhoeddi manylion Fforwm Genedlaethol ar Ddeddf Iaith a gynhelir yn yr Hen Goleg, Aberystwyth ar Ddydd Sadwrn Mawrth 12fed 2005.

Taro 40 busnes mawr yn Aberystwyth!

Neithiwr (nos Fercher 06/10/04), yn nhref Aberystwyth, targedodd bron hanner cant o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros 40 o gwmniau preifat – (banciau, archfarchnadoedd, arwerthwyr tai, siopau cadwyn ayb) – gan orchuddio eu ffenestri a sticeri gludiog, sydd yn gofyn ‘Ble mae’r Gymraeg?’

Ymchwiliad Cyhoeuddus i'r CDU yn cychwyn Dydd Iau!

 crestceredigion.gif Bydd yr ymchwiliad i Gynllun Datblygu Ceredigion yn cychwyn y dydd Iau hwn (Hydref 7fed) am 10 o’r gloch ym Mhencadlys Cyngor Ceredigion, ym Mhenmorfa, Aberaeron.

Owain Schiavone sy'n dadansoddi Rhagbrofion Brwydr y Bandiau

MattoidzDyddiad: Penwythnos 2il a 3ydd o OrffennafLleoliad: Tafarn y Cwps, AberystwythDigwyddiad: Rhagbrofion Cystadleuaeth Brwydr y Bandiau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 2004