Cymunedau Rhydd

Protestio yn swyddfeydd y Llywodraeth er mwyn tynnu sylw at argyfwng tai

deddf_eiddo.gif Am 8:30am ar fore dydd Llun, 12 Gorffennaf 2004, bydd aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal protest y tu allan i swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghaerfyrddin.

Protest llwyddiannus yn dod i ben gydag addewid am ragor o arian i'r farchnad dai

adeiladau_cynulliad_llandrillo.JPG Daeth protest lwyddiannus gan aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ar ben to swyddfa'r Cynulliad Cenedlaethol yn Llandrillo yn Rhos i ben am ddeuddeg o'r gloch prynhawn heddiw. Protest oedd hon a alwai ar i lywodraeth y Cynulliad neilltuo mwy o arian yn ei chyllideb nesaf ar gyfer y farchnad dai yng Nghymru.

Protestio ar y to er mwyn tynnu sylw at argyfwng tai

deddf_eiddo.gif Am saith o’r gloch bore heddiw (Dydd Iau Gorffennaf 8fed) dringodd nifer o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar do adeilad Llywodraeth Cymru yn Llandrillo yn Rhos er mwyn tynnu sylw at y broblem tai yng Nghymru.

Prif Swyddog yn dangos cefnogaeth i brotest dai Caernarfon

deddf_eiddo.gif Heddiw bu deuddeg o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn protestio y tu allan i adeilad Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng Nghaernatfon. Cynhaliwyd piced am ddwyawr y tu allan i’r adeilad er mwyn tynnu sylw at y broblem dai yn y cymunedau.

Annog Ymgeiswyr Sir Gar i ddechrau o'r dechrau gyda'r CDU

cyngor_sir_caerfyrddin.JPG Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cysylltu â phob un o'r 178 ymgeisydd sy'n sefyll yn yr etholiadau ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin ddydd Iau nesaf yn gofyn iddynt daflu Cynllun Datblygu Unedol y Sir i'r neilltu a dechrau eto.

Hawl i rentu - Galw am fwy o dai rhent!

Hawl i RentuMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am fwy o dai rhent er mwyn sicrhau bod na gartrefi ar gael i bobol sy'n methu fforddio prynu tai.

Herio'r Llywodraeth i wneud mwy i leddfu'r argyfwng tai yng Nghymru

deddf_eiddo.gif Mewn trafodaeth ar effeithiolrwydd y Cynllun Cymorth Prynu yn y Cynulliad Cenedlaethol heddiw, cyhoeddodd y Prif Weinidog Rhodri Morgan bod y Llywodraeth yn bwriadu edrych yn fanwl ar reolau’r Cynllun dros y deufis nesaf.

Croeso Gofalus i Ddatganiad Carwyn Jones ar dai fforddadwy

deddf_eiddo.gifMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu rhai oír pwyntau hynny a gynhwysir yn y datganiad ar dai fforddadwy a fydd yn cael ei gyflwyno ar lawr y Cynulliad, brynhawn dydd Mawrth, gan Carwyn Jones, y Gwinidog Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad.

Bygythiad Cyllideb Gordon Brown i Gymunedau Cymraeg

deddf_eiddo.gif Heddiw (Dydd Mercher Mawrth 3ydd), bydd dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn mynd gyda Hywel Williams A.S. i gyflwyno llythyr i Gordon Brown a swyddogion y Trysorlys yn Llundain, er mwyn tynnu sylw at y niwed y gall newidiadau gynigir yn y Gyllideb y mis nesaf ei wneud i'r farchnad dai yng Nghymru.

Galw ar i aelodau Seneddol Cymru gefnogi safiad Hywel Williams AS

deddf_eiddo.gifMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at holl Aelodau Seneddol Cymru yn gofyn iddynt gefnogi Hywel Williams yn erbyn bwriad Gordon Brown i wneud newidiadauiír Cynlluniau Self Invested Personal Pensions (SIPPS) aír Self Administered Plans yn y Gyllideb y Mis nesaf.