Clwyd

Datganolwch Ddarlledu i Gymru, neges rali Wrecsam

rali-wrecsam-glyndwr.jpgBu Aelod Cynulliad Rhyddfrydol yn cefnogi galwadau ymgyrchwyr iaith i ddatganoli cyfrifoldeb dros S4C i Gymru mewn rali dros ddyfodol darlledu yn Wrecsam Dydd Sadwrn, Medi 8fed.Pwyswch yma i lawrlwytho copi o'r daflen a ddosbarthwyd yn ystod y rali (

Galw ar weinidog i ymyrryd dros addysg Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Weinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, i anfon neges frys at Gyngor Sir Fflint yn eu rhybuddio i beidio â gwastraffu amser ac arian ar gynllun a fyddai'n tanseilio addysg Gymraeg yn y sir.Am 2.30pm brynhawn yfory (Mercher 17/8), bydd y Cyngor yn trafod cynigion i orfodi ysgolion cynradd Cymraeg yn Nhreffynnon a Threuddyn i ddod i drefniant ffurfiol a rhannu campws gydag ysgolion Saesneg cyfagos.

Tecstio dros S4C newydd, rali Cymdeithas

protest-s4c.JPG

Mae'n amser i'r gwleidyddion ddelifro S4C newydd, dyna oedd neges rali ar faes yr Eisteddfod heddiw (2pm, Awst 4ydd).

Seiclo dros y Gymraeg, lansiad siarter

Fe gyrhaeddodd dau ymgyrchydd iaith faes yr Eisteddfod heddiw (Dydd Mawrth Awst 2) ar ol seiclo dros 70 milltir er mwyn tynnu sylw at y peryglon i gymunedau Cymraeg eu hiaith.kali-robin-020811.jpgSeiclodd aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Robin Crag a Kali Stuart, o'u cartref yn Nebo yng Ngwynedd draw i gyfarfod 'Lansio Siarter Tynged yr Iaith: Cymunedau Cymraeg Cynaliadwy' ar faes

Gig Steddfod i helpu codi arian i glwb pêl-droed Wrecsam

gig-sadwrn-wrecsam-cym.jpgMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ffurfio partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth cefnogwyr Clwb Pêl-Droed Wrecsam i hyrwyddo gig i godi arian tuag at sicrhau dyfodol y clwb.Cynhelir y gig ar nos Sadwrn olaf yr Eisteddfod (Awst 6) yng Nghlwb Gorsaf Ganolog Wrecsam, ac mae'r Gymdeithas wedi cyhoeddi y bydd hanner yr holl elw yn mynd at ymddiriedolaeth cefnog

AS Llafur yn lansio ymgyrch bancio arlein Cymraeg

bancio-arlein.jpg

Fe fydd AS lleol yr Eisteddfod yn lansio ymgyrch dros fancio arlein yn y Gymraeg ar y cyd gyda Chymdeithas yr Iaith y Gymraeg heddiw ( 2pm, Awst 1af).

Bydd Susan Elan Jones, yr Aelod Seneddol Llafur dros Dde Clwyd, yn ymuno a'r awdures Catrin Dafydd i lansio deiseb yn galw ar i fanciau "gynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn, gan gynnwys gwasanaeth bancio ar-lein llawn yn y Gymraeg".

Gig Deffro'r Ddraig yn uchafbwynt yr Eisteddfod

pol-wong2.jpgBydd Cymdeithas yr Iaith yn dathlu'r ffaith fod yr Eisteddfod yn ardal Wrecsam trwy drefnu digwyddiad cwbl unigryw ar y noson olaf (Sadwrn 6ed Awst), ar y cyd gyda'r grwp lleol "Deffro'r Ddraig".Bydd Band Cambria o wladgarwyr ardal Wrecsam yn gorymdeithio i mewn i Glwb Gorsaf Ganolog Wrecsam i gychwyn gig arbennig gyda blas lleol.

Rhaid i Wrecsam elwa o'r Steddfod

Wrth gyhoeddi manylion eu digwyddiadau gwleidyddol a gigs yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi apelio at Eisteddfodwyr i sicrhau bod tref Wrecsam yn elwa o'r ?yl.Bydd "Tren y Chwyldro" yr ymgyrchwyr iaith yn cychwyn bob dydd ar Faes yr Eisteddfod, wrth i'r mudiad iaith lansio ymgyrch bancio ar-lein gyda'r Aelod Seneddol lleol Susan Elan Jones, cynnal trafodaeth am ddyfodol cymunedau Cymraeg gydag AC Ll?r Huws Gruffydd, lansio eu cynlluniau ar gyfer 50 mlwyddiant y Gymdeithas, a chynnal rali S4C gyda Jill Evans ASE.Bydd y tren yn parhau i Orsaf Gano

Seiclo i'r Steddfod dros gymunedau Cymraeg

robin-a-kali.jpgFe fydd dau ymgyrchydd iaith yn seiclo dros 70 milltir i'r Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam i dynnu sylw at y peryglon i gymunedau Cymraeg eu hiaith.Aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Robin Crag a Kali Stuart, fydd yn seiclo o'u cartref yn Nebo yng Ngwynedd draw i gyfarfod lle trafodir tynged y Gymraeg fel iaith gymunedol ar ddydd Mawrth yr Eisteddfod.

Undebau yn cefnogi gig gwrth-doriadau y Steddfod

gig-nos-iau-wrecsam-bach.jpgMae nifer o undebau llafur wedi cyhoeddi y byddant yn noddi gig Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn erbyn y toriadau ar nos Iau'r Eisteddfod yn Wrecsam.Fe fydd undebau megis yr NUJ, BECTU, PCS, Undeb y Cerddorion, Undeb yr Ysgrifenwyr, Unsain Cymru ac RMT yn rhan o'r gweithgaredd ac yn annog eu haelodau i ddod i'r noson yn yr Orsaf Ganolog (Central Station) yn Wrecsam.Fe f